Vervroegd aanmelden: per 1 mei of 1 april?

Over het nut van een vervroegde aanmelding in het mbo is iedereen het wel eens. Maar moet de aanmelddatum nu 1 april of 1 mei worden?

Om de overgang van vmbo (mavo) naar mbo beter te laten verlopen stelt minister Bussemaker voor om in heel Nederland voor het mbo een vervroegde aanmelddatum van 1 april te hanteren. Veel mbo-scholen werken nu al met deze aanmelddatum, en dat naar volle tevredenheid. Het grote voordeel van zo’n vroege aanmelding is dat vo-scholen meer tijd hebben om hun leerlingen, terwijl ze nog op school zitten, te begeleiden bij de overgang naar het mbo. En mbo-scholen hebben meer tijd voor een zorgvuldige intake.

1 mei
Toch twijfelt een deel van de Kamer. Paul van Meenen (D66) stelt zelfs via een amendement voor om 1 mei als verplichte aanmelddatum te gaan hanteren. Zijn belangrijkste argument is dat het hbo ook deze datum hanteert. Volgens minister Bussemaker vraagt de eigenheid van het mbo echter om een vroegere datum. Dat is voor scholen en leerlingen beter.

Achterstand
De enige fractie die bezwaar maakt tegen het principe van vervroegd aanmelden is de SP. Volgens woordvoerder Tjitske Siderius zet een vervroegde aanmelddatum leerlingen die zich later aanmelden op achterstand. De minister maakte in het debat echter duidelijk dat leerlingen die zich later aanmelden hun recht op toelating niet verspelen. Wel missen deze leerlingen enkele voordelen, zoals een gratis studieadvies en een snelle plaatsing in de opleiding.

De Tweede Kamer besluit pas na de zomer over het wetsvoorstel dat de vervroegde aanmelddatum regelt. Waarschijnlijk gaat het vervroegd aanmelden daarom verlaat in: pas vanaf het schooljaar 2018/2019.

Lees ook: Vroege aanmelding moet overstap naar mbo verbeteren