Van Engelshoven trekt stekker uit vraagfinanciering hbo

Minister Van Engelshoven wil het experiment vraagfinanciering in het hbo stopzetten. Wat dit voor het mbo betekent is onduidelijk. In het hbo kunnen sinds 2016 sommige deeltijdstudenten zelf bepalen waar zij hun opleiding willen volgen. Zij zetten hiervoor vouchers in, die gefinancierd worden door de overheid en werk... [lees meer]

Bijeenkomst over ‘Ruimte in regels in het mbo’

Welke ruimte hebben docenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Over die vraag organiseert de Onderwijsinspectie een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is een vervolg op de brochure ‘Ruimte in de regels in het mbo’. In die brochure wordt beschreven welke ruimte de regelgeving biedt voor innovatie.... [lees meer]

Van Ark: via scholing duurzaam aan het werk

Via scholing kunnen de anderhalf miljoen Nederlanders die nu nog aan de kant staan hun kans op werk sterk vergroten. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) ziet grote kansen voor het mbo. Volgens de staatssecretaris, op bezoek bij de ledenvergadering van de MBO Raad, zijn er goede mogelijkheden om mensen die... [lees meer]

Innovatielab: de meerwaarde van samenwerken

Vakantie? Niet voor zo’n 780 studenten van het Koning Willem I College. Deze school organiseert van 23 tot en met 26 april een projectweek waarin studenten van de afdeling Handel & Commercie en vijf afdelingen van de sector Zorg & Welzijn en Sport samen aan opdrachten voor het bedrijfsleven en instellingen u... [lees meer]

Heerts: laat jongeren in vrijheid een studie kiezen

Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is het belangrijk dat jongeren in vrijheid een studie mogen kiezen. Ook als de arbeidsmarktkansen van bepaalde opleidingen niet goed zijn. ‘Wie zijn wij om dwingend op te leggen wat je moet studeren?’ Heerts poneert deze stelling in een interview in NRC waarin hij e... [lees meer]

Petitie voor oriëntatiejaar tussen vmbo en mbo

Een tussenjaar waarin jongeren die naar het mbo gaan kunnen nadenken over hun beroepskeuze. Er is een petitie gestart om zo’n ‘M-Jaar’ mogelijk te maken. Het idee van een tussenjaar voor jongeren die naar het mbo gaan is afkomstig van Elke van den Hout, moeder van een twijfelende vmbo-leerling. Veel jongere... [lees meer]

Concrete voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

In BurgerschapLabs hebben docenten en studenten de afgelopen tijd concrete verbetervoorstellen voor verbetering van het burgerschapsonderwijs ontwikkeld. Iedereen kan nu stemmen op voorstellen die verder uitgewerkt moeten worden. In Nederland is ruim tien jaar geleden (in 2006) de wet op burgerschapsonderwijs ingevoer... [lees meer]

Tevredenheid studenten over stages blijft hoog

De meeste mbo-studenten zijn behoorlijk tevreden over de stages die zij tijdens hun studie volgen. Het gemiddelde cijfer dat studenten voor hun stage geven is een 8. Dat blijkt uit de nieuwe BPV Monitor van SBB. De cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met eerdere metingen van SBB uit 2016 en 2017. Meer dan 90% ... [lees meer]

Scholen moeten ongebruikte boeken terugkopen

Studenten krijgen het recht om ongebruikte lesmaterialen terug te verkopen aan de school. Een motie met die strekking werd gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Het voorstel voor het verplicht terugkopen van ongebruikt lesmateriaal was vorige week ingediend tijdens een Algemeen Overleg over de resultaten van de ... [lees meer]

Professionele ruimte: wat is dat in de praktijk?

Volgens het Professioneel Statuut heb je als mbo-docent veel ‘professionele ruimte’. Maar wat betekent dat als er tegelijkertijd sprake is van werkdruk? Dat bespraken mbo-opleiders tijdens een Onderwijscafé van de bvmbo. In 2009 zag het Professioneel Statuut het levenslicht. In dit document is vastgelegd dat doc... [lees meer]

Utrecht komt met eigen Actieplan mbo

In navolging van Amsterdam heeft de gemeente Utrecht nu ook een eigen actieplan mbo. Volgens het plan moeten mbo-studenten meer onderdeel gaan worden van het Utrechtse studentenleven. Het mbo-actieplan ‘Sterk Utrechts mbo’ omvat vier ambities. In de eerste plaats moeten mbo’ers een ‘podium in de stad’ krijg... [lees meer]

Team NL voor WK in Kazan bekendgemaakt

De deelnemers voor het WK vakwedstrijden in Kazan zijn bekendgemaakt. Team NL bestaat dit jaar uit 27 deelnemers. De 27 deelnemers hebben zich eerder dit jaar, tijdens de voorrondes, kwalificatiewedstrijden en finales bewezen. Het WK voor beroepen vindt dit jaar plaats in het Russische Kazan, van 22 tot en met 27 aug... [lees meer]

Lerarenportfolio zoekt meedenkende docenten

Docenten die dat willen kunnen hun professionaliseringsactiviteiten bijhouden in het lerarenportfolio. Bij de doorontwikkeling van het instrument is kennis en input van docenten van harte welkom. Het portfolio is een overblijfsel van het inmiddels gesneuvelde project ‘lerarenregister’. De tool is handig voor ied... [lees meer]

Hoe word je als docent ‘Teacher in the Lead’?

Een vanzelfsprekende gesprekspartner aan gesprekstafels. Een rolmodel en een koploper, die een sleutelrol speelt in het organiseren van de professionele dialoog. Zie daar – in een notendop – de omschrijving van een ‘teacher in the lead’. Het hiervoor opgerichte platform komt regelmatig bijeen. Op donderdag 21... [lees meer]

Van Engelshoven lovend over ontwikkeling mbo

‘De mbo-sector laat zien dat als je met elkaar de schouders eronder zet, je echt iets kunt bereiken. Ik ben ontzettend trots op wat het mbo tot stand heeft gebracht!’ Aldus minister Van Engelshoven bij de presentatie van ‘De Staat van het Onderwijs 2019’. Tijdens de presentatie kreeg Van Engelshoven de vraag ... [lees meer]

Inspectie: scholen moeten meer sturen op studiekeuze

Scholen moeten meer hun best doen om jongeren te laten kiezen voor studies met een goede baankans. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in de nieuwste editie van ‘De Staat van het Onderwijs’. Volgens de Onderwijsinspectie kiezen nog te veel jongeren voor studies met een matig arbeidsmarktperspectief, zoals ad... [lees meer]

Ontbreken leercultuur staat ‘leven lang leren’ in de weg

De meeste Nederlanders zijn niet doordrongen van het belang om zich ook op latere leeftijd te blijven scholen. Het ontbreken van een leercultuur vormt een forse belemmering voor leven lang ontwikkelen. Dat concludeert bureau Panteia na onderzoek onder verschillende doelgroepen. Waarom lukt het maar niet om van leven ... [lees meer]

Extra subsidie voor excellentie in het mbo

Scholen die plannen hebben voor de ontwikkeling van excellentieprogramma’s kunnen in aanmerking komen voor extra ‘aanjaaggelden’. Aanvragen moeten voor 1 juli worden ingediend. Wil jouw school graag een volgende stap met excellentie maken? Dan heb je nu de mogelijkheid om aanjaaggeld aan te vragen bij het excel... [lees meer]

Slob: wet om rekentoets met spoed af te schaffen

Minister Arie Slob (Onderwijs) komt na de zomer met een wet die de rekentoets in het voortgezet afschaft. De wet moet voor 1 januari 2020 zijn aangenomen, zodat met terugwerkende kracht leerlingen in het schooljaar 2019-2020 geen rekentoets meer hoeven af te leggen. Dat schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer.... [lees meer]

SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen

De aanpak van keuzedelen moet radicaal anders. De regels voor examinering en die voor de totstandkoming van keuzedelen moeten veel eenvoudiger. Tot deze revolutionaire voorstellen komt SBB in een position paper. In het position paper, ondertekend door de beide SBB-voorzitters Ineke Dezentjé en Ton Heerts, benadrukt ... [lees meer]

De AOC Raad gaat over in ‘Connect Groen’

De AOC Raad, de belangenorganisatie van de groene mbo-scholen, is per 31 maart 2019 opgeheven. De groene scholen blijven elkaar ontmoeten in een nieuwe organisatie: Connect Groen. De opheffing van de AOC Raad heeft alles te maken met de overgang van het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs. Van oudsher ... [lees meer]

Docenten kunnen weer lerarenbeurs aanvragen

Tot 30 juni 2019 kunnen mbo-docenten via DUO een Lerarenbeurs aanvragen. Met de beurs kun je een bachelor- of masteropleiding volgen aan de universiteit en zo je kennis vergroten. De Lerarenbeurs is beschikbaar voor bevoegde leraren in elke onderwijssector die een master- of bacheloropleiding, post initiële master, ... [lees meer]

‘Beter een korte smak dan een lange jammer’

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseerde een docententafel over het onderwerp ‘het aanspreken van collega’s’. Onder leiding van Anna de Rijk ontstond een levendig gesprek tussen docenten van het Da Vinci College, ROC Nijmegen en ROC West-Brabant. ‘Het begint met het maken en vastleggen van afspraken. Daarna kun ... [lees meer]

Steeds vaker hulp voor studenten met geldproblemen

Jongeren kunnen op steeds meer scholen hulp krijgen als ze in de schulden zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder mbo- en hbo-scholen. Veel jongeren kampen met geldproblemen, zo blijkt uit onderzoek. Volgens het Nibud heeft ruim 750.000 van de 18- tot en met 35-jarigen wel eens te maken met betalingspro... [lees meer]

Ministerie start Actieprogramma leven lang ontwikkelen

Het ministerie van Onderwijs start een Actieprogramma om scholen te ondersteunen bij leven lang ontwikkelen. Een team gaat scholen ondersteunen. Met het Actieprogramma wil het ministerie scholen helpen bij de ontwikkeling van leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld door uitleg te geven over regelgeving of door het dele... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…