Bijeenkomst over ‘Ruimte in regels in het mbo’

Welke ruimte hebben docenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Over die vraag organiseert de Onderwijsinspectie een informatiebijeenkomst.

De bijeenkomst is een vervolg op de brochure ‘Ruimte in de regels in het mbo’. In die brochure wordt beschreven welke ruimte de regelgeving biedt voor innovatie. Er blijken onder docenten veel misverstanden te bestaan over de wet- en regelgeving. Scholen hebben vaak meer vrijheid dan ze denken. De brochure biedt scholen veel informatie over de ruimte die de regelgeving biedt.

Keuzedelen

Tijdens de bijeenkomst, die de inspectie samen organiseert met het ministerie van Onderwijs en de beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo), worden diverse thema’s in workshops besproken. De vier workshops gaan over onderwijstijd (urennorm), toelatingsrecht, examinering en keuzedelen. De bijeenkomst vindt plaats op 4 juni in het gebouw van de AOb, St. Jacobstraat 22 in Utrecht.

Opgeven voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar MBO_themabijeenkomsten@owinsp.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de bijeenkomst.

Lees ook: Volop ruimte in wet- en regelgeving