Volop ruimte in wet- en regelgeving

Veel docenten voelen zich in de uitoefening van hun vak beperkt door wetten en regels. Vaak ten onrechte. Over de ruimte in de regels is nu een brochure verschenen.

Docenten in het mbo hebben vaak meer ruimte dan ze denken. De wet- en regelgeving is minder knellend dan velen denken. De afgelopen maanden hebben medewerkers van het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en scholen een rondtocht gemaakt door het land om in kaart te brengen op welke punten nog onbenutte ruimte zit. Dit heeft geresulteerd in de brochure Ruimte in regels.

Brutaal
Volgens Rini Romme, beleidsadviseur bij de MBO Raad, zijn docenten vaak bang om afgerekend te worden door de inspectie: ‘In plaats van de aanwezige ruimte te benutten, spelen ze liever op safe.’ Volgens Romme mogen mbo-docenten wel wat brutaler worden: ‘Er is heel veel toegestaan, als je kunt aantonen dat je in control bent.’

Onderwijstijd
Tijdens de inventarisatieronde langs mbo-scholen zijn de samenstellers van Ruimte in regels aardig wat misverstanden tegengekomen. Een goed voorbeeld is de onderwijstijd. ‘De 1.000 uren norm komt nog steeds bij elke sessie langs’, beaamt Liesbeth van den Berg, teamleider Innovatie in de regio bij het ministerie van Onderwijs. ‘Het is ruim drie jaar geleden dat we wettelijk hebben aangegeven dat je van die norm mag afwijken, mits je dat keurig met de medezeggenschap en naar tevredenheid van bedrijven en studenten regelt. Toch krijgen we daarover nog steeds vragen en opmerkingen.’

Lees hier de volledige brochure

Lees ook: Zoek mee naar de ruimte in de regels