Kandidatenlijst afvaardiging Deelnemersvergadering bekend

Op 6 oktober wordt bekend gemaakt welke 24 docenten zitting gaan nemen in de Deelnemersvergadering en daarmee namens alle docenten mogen meedenken over de verdere uitwerking van het Lerarenregister. Gisteren werd de kandidatenlijst bekendgemaakt. Stemmen kan van 4 tot en met 24 september.

Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. De kwaliteit van onderwijs staat of valt namelijk met de kwaliteit van de leraar of docent. Met de komst van de wet krijgen leraren zelf meer ruimte om richting te geven aan de ontwikkeling van het onderwijs en hun persoonlijke professionalisering. In dit kader wordt nu ook de Deelnemersvergadering opgericht.

Veel kandidaten
De Deelnemersvergadering wordt vertegenwoordigd door een groep afgevaardigden. Van 16 juni tot en met 16 juli konden leraren zich kandidaat stellen voor een positie in de groep afgevaardigden. Er is in totaal plek voor 24 leraren, meer dan honderd leraren hebben zich aangemeld als kandidaat. De kandidatenlijst is te vinden op de website van de Deelnemersvergadering.

Stemmen
Stemmen kan, als je als docent voor 1 augustus geregistreerd stond in het vrijwillige register. Van 4 september tot en met 24 september kunnen al deze geregistreerde leraren stemmen op hun favoriete afgevaardigde. De verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt op 25 september. Op 6 oktober presenteren de gekozen afgevaardigden zich tijdens het Lerarencongres.

Referendum
Bij de verdere ontwikkeling van het lerarenregister speelt de Deelnemersvergadering een belangrijke rol. Het register moet immers zoveel mogelijk van en voor de leraren worden. De komende tijd moeten in ieder geval besluiten genomen worden over de herregistratiecriteria en valideringsregels voor bijscholingsactiviteiten. Omdat besluiten nemen met de voltallige Deelnemersvergadering – bestaande uit alle geregistreerde leraren – praktisch gezien niet haalbaar is, wordt via verkiezingen een afvaardiging gekozen. Deze groep van 24 leraren vertegenwoordigt dan alle geregistreerde leraren, als een soort ‘lerarenparlement’. De 24 afgevaardigden worden geacht bij belangrijke besluiten hun achterban te consulteren en kunnen ook een referendum organiseren.

Kijk voor meer informatie op de site van de Onderwijscoöperatie.