Aanbod en gebruik keuzedelen groeit door

Scholen nemen steeds meer keuzedelen in hun aanbod op. Het aantal daadwerkelijk door studenten gekozen keuzedelen is ook toegenomen. Generieke keuzedelen blijven de boventoon voeren.

Dat blijkt uit de vijfde monitor keuzedelen, dit jaar voor het eerst uitgevoerd door SBB. Uit de monitor blijkt dat het aantal keuzedelen inmiddels is gegroeid tot zo’n 1.050 (stand voorjaar 2019). Zo’n 90% van deze keuzedelen is door scholen opgenomen in het aanbod. Slechts een klein aantal keuzedelen ligt dus ‘op de plank’, waarvan sommige al jaren.

Generiek

Van alle keuzedelen is zo’n 4% generiek te noemen. Nog steeds worden deze algemene keuzedelen, die zich bijvoorbeeld richten op een vreemde taal, digitale vaardigheden of de ontwikkeling van een ondernemende houding, verreweg het meest door studenten gekozen. De lijst van populaire keuzedelen bestaat grotendeels uit deze generieke keuzedelen.

Resultaten

Zoals bekend tellen op dit moment de resultaten voor de keuzedelen nog niet mee voor het diploma. Zou dit wel het geval zijn, dan zou zo’n 10% van de studenten (volgens de monitor tussen de 4 en 15%) geen diploma halen. De keuzedelen tellen mee voor het diploma vanaf het komende schooljaar (2020-2021). Dat betekent dat studenten die in dat jaar aan hun mbo-opleiding beginnen te maken krijgen met de zak-slaagregeling.

Dashboard

Naast de rapportage heeft SBB ook een ‘dashboard keuzedelen’ ontwikkeld. Via dit dashboard is meer gedetailleerde informatie over keuzedelen te vinden. Bijvoorbeeld welke keuzedelen op een school worden aangeboden en gekozen worden. Het dashboard is hier te vinden.

Lees hier de Vijfde monitor keuzedelen

Lees alles over keuzedelen in ons dossier