‘Aanbod van opleidingen moet aansluiten op arbeidsmarkt’

De mbo-sector moet zelf zorgen voor een aanbod van opleidingen dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Als dat niet gebeurt, kan de minister ingrijpen. Die waarschuwing geeft minister Van Engelshoven nogmaals aan de mbo-scholen.

De waarschuwing is opgenomen in de beleidsreactie van minister Van Engelshoven op ‘De Staat van het Onderwijs’. Dit jaarlijkse rapport van de Inspectie voor het Onderwijs werd eind april aangeboden aan de minister. Volgens het rapport lopen de resultaten van het mbo iets terug. Vanwege de pandemie heeft de beleidsreactie wat langer op zich laten wachten.

Kwaliteitszorg

In de beleidsreactie benadrukt minister Van Engelshoven nogmaals dat scholen en onderwijsteams veel eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Om die verantwoordelijkheid waar te maken kunnen maken, krijgen teams veel ruimte om zelf het onderwijs vorm te geven. Via uitgaves als ‘Ruimte in regels’ krijgen teams nadere uitleg over de regels die gelden en welke ruimte er daarbij is. De MBO Brigade helpt scholen bij het vinden en maken van ruimte in de regels. Concreet heeft dat tot resultaten geleid bij de regels voor vrijstellingen en keuzedelen. Zo wordt de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties losgelaten en kunnen scholen in overleg met regionale partners zelf kiezen welke keuzedelen ze willen aanbieden.

Kwetsbare jongeren

Volgens Van Engelshoven vraagt de pandemie om nog meer aandacht voor kwetsbare jongeren. Zowel de Inspectie als de Commissie Kwaliteitsafspraken zijn positief over de aandacht die scholen geven aan kwetsbare jongeren, zo constateert de minister. Zij benadrukt nogmaals dat een goede positie op de arbeidsmarkt gebaat is bij voldoende beheersing van de Nederlandse taal en het rekenen, maar ook bij soft skills als weerbaarheid, zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden.

Samenwerking

‘Meer samenwerking, minder concurrentie’ is volgens minister Van Engelshoven voor mbo-scholen het devies. Zij schrijft: ‘Uitgangspunt moet zijn dat instellingen samen tot regionaal of landelijk gewenste uitkomsten komen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, is meer landelijke regie nodig.’ Het mbo moet de komende jaren een demografische krimp verwerken, terwijl de economische crisis zorgt voor een tekort aan stageplekken. Van belang daarbij is ook dat scholen hun opleidingsaanbod voortdurend kritisch tegen het licht houden. ‘De sector moet zelf zorgen voor een aanbod dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Als dat niet gebeurt kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo ingrijpen,’ zo schrijft de minister.

Lees hier de beleidsreactie van minister Van Engelshoven op ‘De Staat van het Onderwijs’

Lees ook: Inspectie: resultaten mbo lopen iets terug