Aansluiting tussen mbo en hbo hapert

Het studiesucces van mbo-doorstromers op het hbo neemt af. Ondertussen doen havisten het op het hbo beter dan mbo’ers. Die conclusie trekt het SCP in een rapport over leerroutes in het hoger onderwijs.

In het rapport Wikken en wegen in het hoger onderwijs onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de leerroutes die studenten in het hoger onderwijs afleggen. Een belangrijke conclusie in het rapport is dat de aansluiting tussen mbo en hbo verslechtert. Het rapport noemt de situatie in het hbo zelfs zorgelijk.

Uitval
Uit het rapport blijkt dat de doorstroom van mbo naar hbo, ondanks een dalende trend, nog steeds aanzienlijk is: ongeveer drie op de tien eerstejaars in het hbo komt van het mbo. Waar echter in het verleden mbo-doorstromers succesvoller waren dan havisten, is dat beeld nu gekanteld. Ook na vijf jaar hebben havisten nu vaker een hbo-diploma gehaald dan mbo’ers. Met name onder studenten met een niet-westerse achtergrond is het studiesucces afgenomen.

Kennistekort
Volgens het rapport is er bij veel mbo’ers sprake van kennistekort op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en Engels. Het zou goed zijn als mbo-scholen hun leerlingen beter zouden voorbereiden op de doorstroom naar het hbo. Er zou daartoe goed gekeken moeten worden naar de afstemming tussen de eisen die de hbo-opleiding stelt en de verschillende mbo-kwalificaties. Meer toelatingseisen zouden wellicht een oplossing kunnen bieden.

Schakelprogramma
Recent werken veel mbo-scholen met keuzedelen die zijn gericht op de doorstroom naar het hbo. Dat aanbod moet niet alleen inspelen op de cognitieve eisen in het hbo, maar ook op de studievaardigheden die het hbo vraagt. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging hogescholen, wil nog een stap verder gaan. Om de aansluiting mbo-hbo te verbeteren pleit hij voor een schakelprogramma van een half jaar: ‘Daar praten we nu met de minister over. Dat zou helpen om de mbo’ers net even wat meer tijd te gunnen om te zorgen dat ze goed voorbereid aan de slag kunnen op het hbo.’ Overigens maakte minister Bussemaker eerder bekend geen voorstander te zijn van een tussenjaar voor mbo’ers.

Lees ook: ‘Verplicht tussenjaar voor doorstroom mbo-hbo’