Aantal bbl-leerbanen groeit stevig door

Het aantal bbl-leerbanen is het laatste jaar flink gestegen. In schooljaar 2017-2018 was het aantal mbo-studenten met een leerbaan gestegen tot 108.000. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van UWV en SBB.

In het schooljaar 2017-2018 was het aantal mbo-studenten ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het aantal mbo-studenten met een leerbaan steeg met 8% tot bijna 108.000. In 2015 was dit aantal nog zo’n 95.000. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, snijdt bij leerbanen het mes aan twee kanten: ‘Onderwijs en bedrijfsleven leiden samen, op de werkvloer, de vakmensen van de toekomst op. Daarbij krijgt ruim 86% van deze studenten een vaste aanstelling binnen het bedrijf na afloop van de studieperiode.’

Baankansen
Uit de cijfers van UWV en SBB blijkt dat de baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding gunstig blijven. Het aantal mbo-vacatures stijgt en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt af. In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen en transport en logistiek. Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem en Drenthe ontstaan de minste vacatures.

Minder WW-uitkeringen
De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste acht maanden van 2018 met 21% ten opzichte van vorig jaar. In de sectoren onderwijs, detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg is de afname het grootst. In alle regio’s is een afname van de WW-instroom te zien. Vooral in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. Daar neemt het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt met een derde af. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Jongeren die nu starten op de arbeidsmarkt hebben veel kansen op werk. We zien dat meer jongeren hun baan behouden. Jeugdwerkloosheid komt hierdoor steeds minder vaak voor.’

Lees ook: Aantal leerbanen begint eindelijk weer te stijgen