Aantal bbl-studenten in groen onderwijs neemt toe

Nu de economie weer op stoom komt, neemt de vraag naar bbl’ers toe. Dit is ook in de groene sector te merken, getuige de laatste cijfers van de AOC Raad: het aantal leerbanen in het mbo-groen steeg in 2017 met een kleine honderd vergeleken met een jaar eerder. Het aantal bol-studenten nam iets af.

De AOC Raad peilt jaarlijks de nieuwe leerlingenaantallen en studentenaantallen voor het (v)mbo-groen. Peilingdatum daarbij is steevast 1 oktober, enkele weken nadat het nieuwe schooljaar is begonnen. Uit de cijfers van dit jaar blijkt dat het aantal bbl-studenten in mbo-groen stijgt van 4.978 in 2016 naar 5.070 in 2017. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange daling. Voor de crisis kende het groene mbo wel zo’n 10.000 leerbanen per jaar.

Reden
De reden die de AOC Raad voor de kentering opgeeft, is dat de vraag naar bbl’ers – studenten die 1 dag per week naar school gaan en de overige vier dagen bij een werkgever aan de slag gaan – groeit. Het aantal bol-studenten in het mbo-groen daalde (van 20.258 in 2016 naar 19.277 in 2017). Het totaal aantal leerlingen en studenten op de AOC’s nam af van ruim 25.000 naar ruim 24.000.

Vmbo-leerlingen
De afname van het aantal vmbo-groen leerlingen (een groep die, met het vmbo-diploma op zak, vaak doorstroomt naar het groene mbo) valt mee, gezien de landelijke trend: er is sprake van een lichte daling. Landelijk is een sterkere daling van het aantal vmbo-leerlingen zichtbaar. Dit komt niet alleen door regionale krimp, maar ook door de populariteit van de havo.

Alle cijfers zijn hier terug te vinden.

Lees ook: Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer