Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer

Na een jarenlange daling is in 2016 het aantal bbl-studenten voor het eerst weer gestegen. Ook de doorstroom naar het hbo neemt weer toe.

Dat blijkt uit de nieuwe benchmark die de MBO Raad samen met adviesbureau KBA heeft uitgebracht. De benchmark – de twaalfde in rij – brengt de situatie in beeld per eind 2016. Uit de benchmark blijkt dat de verwachte krimp van het aantal mbo-studenten zich in 2016 nog niet heeft voorgedaan. Het totaal aantal studenten in het mbo (inclusief agrarische opleidingen en vakscholen) steeg in 2016 met 0,86% tot 493.000. Ondanks deze stijging is krimp onvermijdelijk. Vanaf 2019 zullen mbo-scholen hier echt last van krijgen.

Stijging bbl
De groei in het aantal studenten komt vrijwel volledig voor rekening van de bbl. Na jarenlange daling is in 2016 eindelijk het tij gekeerd. Het aantal bbl-studenten is in 2016 toegenomen van 95.000 (2015) tot bijna 100.000. In de hoogtijdagen van de bbl waren er landelijk meer dan 160.000 bbl-studenten. Er is een duidelijke samenhang met het economisch tij. SBB is de laatste tijd zeer actief met een bbl-offensief.

Studiesucces
Ook ten aanzien van het studiesucces is in 2016 een langjarige trend onderbroken. Het diplomaresultaat daalde in 2016 van 75,2% tot 74,3%. Dit diplomaresultaat was de laatste jaren alleen maar gestegen. De doorstroom van mbo naar hbo laat in 2016 wel een gunstig beeld zien. Deze doorstroom is fors gestegen, van 34,5% naar 36,2%. Het negatieve effect van het leenstelsel lijkt inderdaad slechts tijdelijk te zijn geweest, hoewel de doorstroomcijfers enkele jaren geleden nog wel hoger lagen.

Winst
De scholen kwamen als geheel in 2016 goed uit met de beschikbare bekostiging. De sector maakte een bescheiden winst van ongeveer 1%. In 2015 was het overschot eenmalig veel hoger, ruim 4%. De verklaring daarvoor was de late betaling van de kwaliteitsgelden. Van de 64 scholen maakten er in 2016 24 verlies. Voor vier scholen was dit voor het tweede jaar op rij.

Personeel
Ondanks de stijging van het aantal leerlingen zijn de scholen in 2016 erin geslaagd om het aantal studenten per fulltime docent verder te laten dalen. In 2016 stonden tegenover ieder docent 15,2 studenten (in 2015 was dat 15,3). Het percentage van de kosten dat werd besteed aan het primaire proces (lesgeven) steeg in 2016 opnieuw, van 83% tot 83,2%.

Lees ook: Forse groei aantal docenten bij mbo-scholen