Aantal geregistreerde leraren blijft achter

Het aantal registerleraren stijgt, maar veel langzamer dan gepland. Per 1 juli hebben zo’n 30.000 leraren zich aangemeld bij het lerarenregister.

Volgens de Onderwijscoöperatie hebben op dit moment 29.876 leraren een account aangemaakt op registerleraar.nl. Een flinke stijging in vergelijking met juli 2014, toen de teller op zo’n 19.000 stond. Maar de stijging gaat veel langzamer dan gepland. In het Nationaal Onderwijsakkoord was als criterium geformuleerd dat in 2015 40% van de leraren uit het po, vo en mbo geregistreerd zou zijn. ‘Indien dit niet het geval is’, zo stond dreigend in het akkoord,’ zal de staatssecretaris andere instrumenten inzetten om de doelstelling van het Regeerakkoord te realiseren.’ Op dit moment is minder dan 15% van de leraren geregistreerd.

Wetsvoorstel
Dat ‘andere instrument’ ligt al klaar: het Wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Volgens de laatste berichten komt dit Wetsvoorstel in december naar het Parlement. Ondertussen blijft de Onderwijscoöperatie zijn best doen het aantal geregistreerde leraren op te krikken. Zo is achter de schermen druk gewerkt aan een technische update van registerleraar.nl, waardoor de site gebruiksvriendelijker is geworden. Het aanmelden en het invoeren van activiteiten is eenvoudiger geworden en als ‘responsive’ website is registerleraar.nl ook geschikt voor tablets en smartphones, zo meldt de Onderwijscoöperatie.