Aantal klachten bij Ombudslijn mbo neemt af

Het aantal schriftelijke klachten bij de Ombudslijn mbo neemt licht af. In het schooljaar 2015-2016 ontving de onafhankelijke klachtenlijn nog ruim honderd klachten.

De Ombudslijn mbo is indertijd door het ministerie van Onderwijs ingesteld als tijdelijke voorziening voor studenten en ouders om klachten over het mbo-onderwijs te kunnen indienen. Het is de bedoeling dat scholen zelf allemaal een eigen klachtensysteem inrichten en dat daarmee de Ombudslijn overbodig wordt. Per 1 augustus 2017 wordt het wettelijk klachtrecht ingevoerd. De MBO Raad heeft voor scholen een servicedocument ontwikkeld over de inrichting van het klachtrecht. Naast de Ombudslijn heeft ook jongerenorganisatie JOB een systeem voor klachtmelding.

Rapportage
Uit de rapportage van de Ombudslijn mbo over het afgelopen schooljaar blijkt dat het in totaal aantal 111 schriftelijke klachten zijn ingediend, dat is een lichte teruggang in vergelijking met voorgaande jaren. Ook het aantal telefonisch afgehandelde klachten nam enigszins af: van 170 in het schooljaar 2014/2015 naar 137 in het afgelopen schooljaar. Van de telefonische contacten gaat het bij zo’n 60% om ouders of verzorgers.

Thema’s
De schriftelijke klachten hadden vooral betrekking op de thema’s ‘toetsen en examens’ (27%) en ‘doorstroom en overgaan’ (24%). De ombudslijn ontving afgelopen jaar ook flink wat schriftelijke klachten die samenhangen met het thema ‘passend onderwijs’. Bij de telefonische contacten was ‘passend onderwijs’ zelfs het belangrijkste thema.

Passend onderwijs
In de rapportage constateert de Ombudslijn dat veel klachten zijn op te lossen door betere communicatie en serieuze aandacht. Tevens is meer kennis over passend onderwijs van belang. Scholen zouden een duidelijk beeld moeten schetsen van de mogelijkheden die zij hebben bij passend onderwijs. Studenten en ouders krijgen dan een reëel verwachtingspatroon.

Lees ook: Aantal klachten bij Ombudslijn mbo stabiel