Aantal leerbanen in mbo krimpt nog steeds

Het aantal leerbanen in het mbo blijft afnemen. Een behoorlijk aantal sectoren kent ook een tekort aan stageplaatsen.

Dat blijft uit de nieuwe SBB-barometer, het periodieke onderzoek van SBB naar de stand van zaken op de stage- en leerbanenmarkt. Uit de barometer van eind juni blijkt dat 74 mbo-opleidingen een tekort aan stages en leerbanen kennen. Vooral in de sectoren mobiliteit, transport & logistiek, maritiem en zorg, welzijn & sport zijn er opleidingen met tekorten. Studenten die een opleiding volgen in de retail, gastvrijheid en voeding hebben juist een goede kans op het vinden van een stage of leerbaan.

Leerbanen
Uit de Barometer blijkt verder dat het aantal leerbanen voor BBL’ers nog steeds afneemt. In vergelijking met vorig schooljaar is het aantal leerbanen in 2015/2016 afgenomen met 3%. SBB voorspelde al eerder dat het aantal leerbanen verder zou krimpen. Vooral in de sector zorg- en welzijn is het aantal leerbanen afgenomen, met maar liefst 13%. ‘Daarom zijn we op 1 juni gestart met het project BBL Alert’, vertelt sectorunitmanager Vincent van Baaijen in de Barometer. ‘Om de terugloop in leerbanen te doorbreken, gaan we via onze contacten met leerbedrijven extra leerbanen werven en op Stagemarkt.nl zetten.’

Trends
Met de Barometer van de stage- en leerbanenmarkt onderzoekt Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een aantal keren per jaar trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderingen in beroepen en de consequenties voor stages en leerbanen. Doel is ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten. Per sector kunnen scholen zien hoe een opleidingsrichting ervoor staat. Belangrijk om dit onderzoek periodiek te doen, vindt SBB. ‘Leren in de praktijk is van oudsher een belangrijke pijler van het mbo, want daarmee leer je je vak in de echte beroepscontext’, aldus beleidsadviseur Bram Loog. ‘Gemiddeld wordt zo’n 45 procent van de totale opleidingstijd doorgebracht bij de 230.000 erkende leerbedrijven.’

Lees ook: Verschuiving van bbl naar bol