Aantal ‘registerleraren’ groeit naar 50.000

Langzaam maar zeker groeit het aantal geregistreerde leraren. Ondertussen zijn 50.000 leraren ingeschreven in het lerarenregister. Het gaat om ongeveer 20% van alle docenten in Nederland.

De groei van het aantal geregistreerde leraren gaat langzamer dan beoogd. Volgens het Nationaal Onderwijsakkoord was het de bedoeling dat in 2015 40% van alle leraren in het po, vo en mbo ingeschreven zou staan in het register. In werkelijkheid is nu zo’n 20% van de docenten daadwerkelijk geregistreerd. Het afgelopen jaar is het aantal registraties met zo’n 20.000 gegroeid tot 50.000.

Broos
Het draagvlak voor het wetsvoorstel voor het lerarenregister lijkt inmiddels tamelijk broos, mede door de ongewoon zware kritiek van de Raad van State. Liesbeth Verheggen van de Aob zegt hierover: ‘De Raad van State legt het pijnpunt bloot dat het register alleen werkt als de politiek en de werkgevers zorgen dat de onbevoegdheid spectaculair teruggedrongen wordt en dat de aantrekkelijkheid van het beroep wordt opgekrikt om de dreigende tekorten het hoofd te bieden. Door dit soort gedoe zijn mensen wel een beetje moe geworden van de discussies over het register. Daarom staan we met 1-0 achter. We willen nu het gesprek met de leden aangaan, en laten zien hoe positief het register is.’