Lerarenregister: wetsvoorstel kritisch ontvangen

Het langverwachte wetsvoorstel voor het lerarenregister is naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar of het voorstel ook wet wordt, is nog maar de vraag: de Raad van State is zeer kritisch.

Er wordt al meer dan twintig jaar over gepraat en nu is het dan zover: staatssecretaris Sander Dekker stuurt een wetsvoorstel voor het lerarenregister naar de Tweede Kamer. Volgens het voorstel moeten leraren en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zich voor 1 januari 2018 inschrijven in het register. Wie zich niet inschrijft, mag geen les geven.

Prematuur
Bij het wetsvoorstel is een opvallend kritisch advies van de Raad van State toegevoegd. Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering zou zo’n register alleen kunnen functioneren als sluitstuk van een proces van kwaliteitsverbetering. Omdat aan die voorwaarde niet voldaan wordt, noemt de Raad het wetsvoorstel ‘prematuur’. De sanctie van het ontnemen van de lesbevoegdheid bij het niet voldoen aan de eisen van het register is volgens het advies ‘ongeschikt en disproportioneel’. Al met al adviseert de Raad het wetsvoorstel te heroverwegen.

Voorportaal
Overigens kan het mbo tevreden zijn over de voorziening die is getroffen voor zogenaamde zij-instromers. Voor deze in het mbo zo belangrijke docenten is ook een plaatsje in het register, zij het via een ‘voorportaal’. Zij-instromers die niet bevoegd zijn, kunnen op deze manier toch lesgeven in het mbo. Het gaat om een tijdelijke ontheffing: wie in het voorportaal zit moet zich scholen om later in het echte register te worden opgenomen. Aan een grote wens van het mbo, waarover eerder de Onderwijsraad kritisch was, is op deze manier tegemoetgekomen.

Eerste Kamer
Gezien de kritische opstelling van de Raad van State is het echter nog verre van zeker of het wetsvoorstel uiteindelijk in de Tweede en (vooral) de Eerste Kamer een meerderheid gaat krijgen. Het lerarenregister maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord van VVD en PvdA, maar deze partijen hebben in de Eerste Kamer – zoals bekend – geen meerderheid.

Lees hier het officiële persbericht over het wetsvoorstel en hier het volledige advies van de Raad van State