Aantal schoolverlaters stijgt opnieuw licht

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2018-2019 opnieuw licht gestegen. In totaal verlieten er vorig jaar bijna 27.000 leerlingen school zonder diploma.

Na een jarenlange daling stijgt sinds 2016 het aantal voortijdig schoolverlaters. De afgelopen jaren is het aantal schoolverlaters gestegen van 22.000 naar bijna 27.000. Het beeld van de laatste jaren blijft gelijk: op de entreeopleiding vallen verreweg de meeste leerlingen uit. Afgelopen schooljaar ging het om ruim 23%. Het percentage uitvallers in de entreeopleiding daalt wel geleidelijk. Een stijging is er te zien op de niveaus 2, 3 en 4. Het gaat hier wel om veel lagere percentages. Zo valt op niveau 4 zo’n 3,5% van de studenten uit. In absolute cijfers gaat het om zo’n 8.000 niveau 4-studenten. In het schooljaar 2017-2018 lag dit aantal op ongeveer 7.500.

‘Zeer zorgelijk’

De lichte stijging van het aantal schoolverlaters is niet opvallend. Scholen geven al langer aan dat met het aantal van 22.000 schoolverlaters de bodem is bereikt. Ook de Commissie Kwaliteitsafspraken pleitte onlangs voor het loslaten van kwantitatieve doelstellingen rond uitval. Desondanks houdt minister Van Engelshoven vast aan de ambitie om het aantal schoolverlaters juist verder te laten dalen. Haar doel is om in 2024 nog maximaal 20.000 uitvallers te hebben. In een brief aan de Tweede Kamer noemt Van Engelshoven het dan ook ‘zeer zorgelijk’ dat deze doelstelling onder druk staat. Zij wil de aanpak om het schoolverlaten tegen te gaan verder ‘intensiveren’.

Arbeidsmarkt

Als verklaring voor de stijgende uitvalcijfers wijzen scholen onder andere op de aantrekkende arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt inderdaad dat steeds meer uitvallers niet thuis komen te zitten, maar aan het werk gaan. Veel jongeren worden nog voor het behalen van het diploma verleid om te gaan werken. Een oplossing voor deze ‘groenpluk’ ziet minister Van Engelshoven in het verhogen van het aantal leerbanen. Zij wil met het georganiseerd bedrijfsleven tot afspraken komen over het stimuleren van jeugdige werknemers om alsnog een diploma te behalen. Ook wil de minister met een wetsvoorstel komen dat gemeenten de mogelijkheid geeft om jongeren zonder startkwalificatie te verplichten om tot 21 jaar naar school te gaan. Zo’n ‘verlengde kwalificatieplicht’ is afgesproken in het Regeerakkoord.

Lees hier de factsheet over voortijdig schoolverlaten

Lees ook: Aantal schoolverlaters daalt niet meer