Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Het aantal voortijdig schoolverlaters is vorig jaar fors gedaald. In het studiejaar 2019-2020 verlieten zo’n 18.500 mbo-studenten zonder diploma het onderwijs. Dat is zo’n 3.000 minder dan het jaar ervoor.

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters is een trendbreuk. Sinds 2016 steeg het aantal schoolverlaters in het mbo geleidelijk. Volgens minister Ingrid van Engelshoven is de plotselinge daling te danken aan de goede samenwerking binnen regio’s, maar speelt de coronacrisis zeker ook een rol. Er zijn minder banen voor jongeren beschikbaar, waardoor het voor hen minder aantrekkelijk is om school te verruilen voor werk. Van Engelshoven vreest wel dat leerlingen die vorig jaar niet uitvielen, dat later alsnog zullen doen. ‘De pandemie en de gevolgen die deze heeft op het onderwijs zijn nog niet voorbij’, aldus de minister.

Niveaus

De daling in het mbo doet zich voor op alle niveaus. De uitval blijft het hoogste in de entreeopleiding. Het percentage uitvallers daalde hier van ruim 22 procent in 2019 naar ruim 19 procent in 2020. De uitval is het laagst op niveau 4. Hier daalde het percentage uitvallers van 3,45 naar 2,84 procent.

Plannen

Volgens Van Engelshoven werken scholen, gemeenten en regionale meldpunten goed samen. Vorig jaar hebben alle veertig regio’s plannen opgesteld om het voortijdig schoolverlaten de komende jaren verder terug te dringen. De minister is te spreken over de ambities van de regio’s. Zij houdt dan ook vast aan de ambitie om de totale schooluitval (voortgezet onderwijs en mbo) terug te dringen tot minder dan 20.000 gevallen per jaar. Dit totale aantal schoolverlaters is het laatste jaar gedaald van 27.000 naar 23.000.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven over het voortijdig schoolverlaten

Lees ook: Aantal schoolverlaters stijgt opnieuw licht