Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Door de coronacrisis staat de beroepspraktijkvorming  in diverse sectoren onder druk. Met een actieplan wil SBB de beschikbaarheid van voldoende stages en leerbanen garanderen.

SBB roept leerbedrijven op om zoveel mogelijk de bestaande stages en leerbanen te behouden. Harde randvoorwaarde is dat studenten onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. SBB vindt het met name van belang dat zo veel mogelijk van de bestaande 130.000 leerbanen (bbl) behouden blijven. In sectoren waar extra vraag ontstaat, zoals de zorg, ziet SBB zelfs mogelijkheden om meer leerbanen te creëren.

Erkenning op afstand

Als een vervangende stage of leerbaan nodig is, adviseert SBB scholen studenten te plaatsen bij leerbedrijven die al langer ervaring hebben met het opleiden van studenten in de beroepscontext. Voor studenten die geen leerplek kunnen vinden, introduceert SBB een bijzondere maatregel: het erkennen van leerbedrijven op afstand. Normaal gesproken is voor erkenning een bedrijfsbezoek nodig door de adviseur praktijkleren. Als dit vanwege de coronacrisis niet mogelijk is, kunnen bedrijven tijdelijk ook ‘op afstand’ erkend worden. Uiteraard moet het leerbedrijf voldoen aan de criteria uit het erkenningsreglement en moet de kwaliteit op afstand maximaal geborgd worden.

Samenwerking

Een ander actiepunt heeft betrekking op het stimuleren van innovatieve samenwerkingsvormen tussen regionaal bedrijfsleven en scholen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leerbedrijven die niet alle werkprocessen uit een beroepsopleiding in de praktijk kunnen bieden, maar wel een deel daarvan. Andere voorbeelden zijn de mogelijkheid om studenten een stageplaats te laten delen of studenten van bbl naar bol te laten overstappen en andersom.

Campagne

Zodra de maatregelen om het coronavirus te verspreiden worden versoepeld, wil SBB een campagne beginnen om meer leerbanen en stageplekken te werven. Het gevaar bestaat immers dat bedrijven, net als na de kredietcrisis van tien jaar geleden, veel leerbanen opheffen. De ervaring heeft geleerd dat het juist in tijden van crisis belangrijk is om leerbanen in stand te houden.  Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB, spreekt over een ambitieus actieplan: ‘Wij willen dat alle mbo-studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan kunnen vervolgen of van school een alternatief krijgen. Bovendien moet voor elke mbo-student in het nieuwe schooljaar een stage of leerbaan beschikbaar zijn.’

Lees hier het actieplan van SBB

Lees ook: SBB start offensief voor meer leerbanen