Advies: nog dit jaar extra sociale activiteiten voor mbo-studenten

Organiseer de komende weken nog extra fysieke sociale activiteiten voor studenten. Dat advies geeft de kinderombudsvrouw aan de mbo-scholen. ‘Om in september een goede start te kunnen maken, is het nodig om de komende weken al te investeren in het welbevinden van jongeren.’

In de periode april-mei sprak de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer, met mbo-studenten, docenten en bestuurders van mbo-scholen over de gevolgen van de pandemie voor het mbo. De conclusie van Kalverboer is zorgwekkend: het gaat niet goed met veel jongeren in het mbo. Veel mbo-studenten kampen met eenzaamheid, gebrek aan energie, concentratieproblemen en een verstoord dagritme. Het zal voor veel jongeren niet meevallen om na de zomer weer een normaal onderwijsprogramma te volgen.

Perspectief

Naar aanleiding van haar bevindingen doet de ombudsvrouw een heldere oproep aan de mbo-scholen. Zij pleit voor een zo spoedig mogelijk herstel van de sociale functie van de mbo-scholen. Volgens Kalverboer kan dat niet wachten tot na de zomer:  ‘Om in september een goede start te kunnen maken, is het nodig om de komende weken al te investeren in het welbevinden van jongeren.’ Het bieden van perspectief kan niet wachten tot het nieuwe schooljaar. ‘Op korte termijn is het noodzakelijk dat de sociale functie van school weer wordt hersteld’, aldus de ombudsvrouw.

Basisscenario

Kalverboer schrijft in haar brief aan de mbo-scholen dat zij verheugd is dat scholen wordt geadviseerd om uit te gaan van een basisscenario waarin in het nieuwe schooljaar weer vooral fysiek onderwijs wordt gegeven. Zij waarschuwt echter dat de door haar geconstateerde problemen niet direct voorbij zullen zijn. Dat vraagt van scholen en zorginstellingen de komende tijd nog extra inspanningen.

Lees hier de brief van de Kinderombudsvrouw

Lees ook: Basisscenario: 1,5 meter afstand na de zomer niet meer nodig