Agenda voor beter opleiden voor ouderenzorg

Met de Arbeidsmarktagenda 2023 zetten werkgevers en werknemers uit de ouderenzorg samen met de MBO Raad in op het behoud van zorgprofessionals en vaste banen.

Aan de Arbeidsmarktagenda 2023 schreven naast de MBO Raad ook zorgwerkgevers, vakbonden, brancheverenigingen en het ministerie van VWS mee. Met de agenda willen de partners structureel werken aan het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van bestaand personeel. Binnen de agenda vormt scholing een speerpunt.

Zorgvraag
Achtergrond van de agenda is de snelle vergrijzing van Nederland. De vraag naar zorgprofessionals stijgt de komende tijd enorm. Het is voor werkgevers nu al een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Om de aanpak te ondersteunen stelt het ministerie van VWS van 2017 tot 2021 ten minste 72 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor scholing van nieuw aan te trekken personeel. Ook worden er afspraken gemaakt over voldoende stageplekken en leerwerktrajecten.

Aantrekkelijk voor jongeren
‘De Arbeidsmarktagenda 2023 moet eraan bijdragen dat meer jongeren ontdekken hoe interessant de zorg is, met al z’n mogelijkheden en technieken,’ stelt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. ‘Dat laat het kabinet ook zien met extra investeringen. En daar hebben we ook alle andere partijen voor nodig. Belangrijk is hoe onderwijs, gemeenten en zorginstanties in de regio deze agenda gaan uitvoeren.’

Scholingstrajecten
Hans Buijing van Thuiszorg Nederland: ‘De zorg voor ouderen is een boeiend werkterrein met volop kansen voor een aantrekkelijke loopbaan. Met de maatregelen uit de arbeidsmarktagenda en de extra financiële middelen die het Kabinet beschikbaar stelt, denken wij dat het mogelijk is om niet alleen mensen voor de zorg te behouden, maar ook nieuwe mensen aan te trekken.’ Staatssecretaris Martin van Rijn is blij met de agenda: ‘Werknemers, werkgevers en scholen laten zien dat ze samen willen zorgen voor werkzekerheid, goede banen en goede opleidingen. Vandaag is du de start van iets moois, zowel voor ouderen die zorg nodig hebben als mensen die werken in de zorg of daarover nadenken.’

Zie ook de Kamerbrief over de Arbeidsmarktagenda.

Lees ook: Aanpak personeelstekorten in de zorgsector