Al meer dan 100.000 burgers profiteren van STAP-budget

Sinds de start van de STAP-regeling hebben al zo’n 115.000 burgers gebruik gemaakt van de opleidingssubsidie. Het UWV wil graag nog meer mbo-opgeleiden bereiken.

De voorlopige cijfers van de derde aanvraagperiode STAP-budget (vanaf 1 juli) laten zien dat bijna 37.000 mensen een aanvraag hebben gedaan. Zij volgen ruim 2.800 verschillende opleidingen, verdeeld over 516 publieke en private opleiders. Net als in de eerste twee perioden heeft meer dan de helft van de aanvragers maximaal een mbo-achtergrond. De cijfers van de derde periode zijn nagenoeg vergelijkbaar met de eerste twee perioden.

Kenmerken

Net als in de eerste twee periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (30%) en ongeveer 20 procent is ouder dan 50 jaar. Ruim de helft van de aanvragers (51%) heeft maximaal een mbo-opleiding als achtergrond. In de eerdere periodes was dit respectievelijk 55% en 56%. Van de aanvragers is ruim 80% werkend. 45% heeft een vast contract, 20% een tijdelijk contract, 15% geeft aan ZZP’er te zijn en 11% is werkzoekend. Mensen uit de sector zorg en welzijn zijn goed voor 26% van de aanvragen. De zakelijke dienstverlening is goed voor bijna 15% van de aanvragen.

Opleiders

In totaal hebben zo’n 115.000 mensen verdeeld over de afgelopen drie perioden STAP-budget gekregen. Het aantal gekozen opleiders neemt elke ronde toe en is inmiddels verdubbeld. Van 250 in de eerste periode, 420 in de tweede periode naar 520 in de derde periode. Dit laat zien dat steeds meer opleiders hun aanbod binnen de STAP-regeling terug zien.

Kansberoepen

Tof Thissen, directeur bij UWV, zou graag zien dat het aantal aanvragers met maximaal een mbo-opleiding toeneemt. De komende tijd wil UWV praktisch geschoolden extra informeren over de STAP-regeling. Thissen: ‘Samen met het ministerie van SZW kijken we naar de doorontwikkeling van de regeling. Kan het budget nog meer gericht worden op specifieke doelgroepen en kansrijke beroepen? Op het STAP-portaal kan al op regio gezocht worden naar welke beroepen kansrijk zijn. Ook bij die oriëntatie kan UWV mensen helpen. Dit past bij de preventierol die UWV heeft: mensen aan het werk houden en helpen arbeidsfit te blijven, de eigen kwaliteiten en vaardigheden te herkennen én te ontwikkelen, zodat deze aansluiten op de arbeidsmarktkansen’.

Lees ook: Tweede ronde STAP-budget: 44.000 aanvragen toegekend