Al meer dan 600 keuzedelen beschikbaar

Scholen kunnen komend schooljaar kiezen uit meer dan 600 keuzedelen. En er komen er nog veel meer bij.

Ieder drie maanden kan de minister van Onderwijs nieuwe keuzedelen voor het mbo vaststellen. Op 1 juli bood SBB 165 nieuwe keuzedelen aan. Daarmee komt het totaal aan beschikbare keuzedelen op 625.

Veilig programmeren
Een voorbeeld van een nieuw keuzedeel is Veilig programmeren, een initiatief van het ROC van Amsterdam. In dit keuzedeel doet de student specialistische kennis en vaardigheden op, om tijdens het ontwikkelen van applicaties voldoende maatregelen te treffen op het gebied van beveiliging. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek deed een aanvraag voor het keuzedeel Luchthavenoperatie en -organisatie. Hierin leert de student hoe de organisatie op een luchthaven is geregeld, om de processen aan luchtzijde en landzijde zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk te laten verlopen. Op de site van SBB is een overzicht van alle beschikbare keuzedelen te vinden.

Nieuwe keuzedelen
Naast de ruim 600 goedgekeurde keuzedelen zijn er nog tal van keuzedelen in ontwikkeling. Een aantal keuzedelen in de sector Techniek en gebouwde omgeving wordt in de komende periode nader bestudeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zodat deze op 1 oktober alsnog ter vaststelling kunnen worden voorgelegd en snel in het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn. Een complete lijst van keuzedelen in ontwikkeling is hier te vinden.

Lees ook: Nog honderden keuzedelen in ontwikkeling