Nog honderden keuzedelen in ontwikkeling

Eind februari zijn ruim 400 keuzedelen formeel vastgesteld. Daarnaast wachten nog honderden keuzedelen op goedkeuring door SBB.

Het goedkeuren van alle voorstellen voor keuzedelen is voor SBB een enorme klus: in totaal hebben scholen en kenniscentra meer dan 600 keuzedelen ingediend. In overleg met de Sectorkamers heeft SBB vorig jaar een prioritering gemaakt. Eind februari kon daardoor de eerste tranche van 400 keuzedelen formeel door de minister worden vastgesteld. Belangrijk omdat scholen al vanaf komend schooljaar de keuzedelen opnemen in hun onderwijsprogramma.

Achterstand
Naast de eerste 400 goedgekeurde keuzedelen ligt er nog een stapel van ruim 200 keuzedelen te wachten op goedkeuring. Afgesproken is dat het grootste deel van deze achterstand is weggewerkt vóór de zomer van 2016. Per 1 april zal een nieuwe tranche van keuzedelen worden vastgesteld. Er is een overzicht beschikbaar van keuzedelen in ontwikkeling, zodat scholen bij hun onderwijsprogrammering kunnen anticiperen op beschikbare keuzedelen.

Overlap
De goedkeuring van de keuzedelen is een lastige taak omdat het geheel aan keuzedelen een samenhangend en overzichtelijk geheel moet vormen. De Toetsingskamer ziet erop toe dat er tussen de keuzedelen zo min mogelijk sprake is van overlap. Sommige keuzedelen zijn daarom, soms tot onbegrip van de indieners, niet goedgekeurd door de Toetsingskamer. De regieorganisatie Herziening mbo werkt in de komende periode samen met SBB aan nadere richtlijnen rond overlap in keuzedelen.