Al veel kritiek op nieuwe plannen rekentoets

Het voorstel om scholen de vrijheid te geven zelf rekenexamens te maken stuit op het nodige verzet. Gaat de Tweede Kamer nog een keer dwarsliggen?

Kritiek is er bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Eerder dit jaar heeft deze vereniging een alternatief ontwikkeld voor de rekentoets. Dit alternatief, vooral van belang voor het voortgezet onderwijs, wordt voorlopig in de ijskast gezet. Er wordt namelijk gewerkt aan een nieuw curriculum voor het voortgezet onderwijs en in dat nieuwe curriculum zou het alternatief een plek kunnen krijgen. De wiskundeleraren zijn niet blij met de tussenoplossing en pleiten voor onmiddellijke invoering van hun alternatief.

Afrekentoets
Ook sommige leden van de Tweede Kamer hebben zich al kritisch uitgelaten over de plannen van de onderwijsministers. Paul van Meenen (D66), oud wiskunde-leraar, sluit zich aan bij de kritiek van de wiskundeleraren: het voorstel gaat te veel over de toets en te weinig over rekenonderwijs. Hij spreekt van een ‘afrekentoets’. Ook zijn collega Michel Rog (CDA) is teleurgesteld: ‘Er moet aandacht uitgaan naar beter rekenonderwijs, in plaats van de rekentoets als zaligmakend te beschouwen.’

Debat
Hoewel er voor de vrijdag gepresenteerde plannen geen wetswijziging nodig is, zal de Tweede Kamer zeker een debat willen over de rekenplannen. Belangrijk zal dan ook zijn hoe de rekendocenten in het vo en mbo aankijken tegen de plannen. Veel docenten zullen verheugd zijn dat rekenen weer gaat meetellen voor het examen. Vorig jaar tekenden meer dan duizend rekendocenten een petitie die hiertoe opriep.