Alumniverenigingen mbo-scholen treffen elkaar

Op 23 mei kwamen twaalf alumniverenigingen voor mbo-studenten in Den Bosch bijeen. Het doel van deze bijeenkomst was het delen van ervaringen en het leggen van contacten, om zo het alumnibeleid in het mbo een boost te geven.

‘In tegenstelling tot op universiteiten en hogescholen staat het alumnibeleid in de mbo-sector nog in de kinderschoenen’, stelt Marvin Putuhena, bestuurslid van de A-Academy. De A-Academy behoort tot de eerste alumniverenigingen binnen de mbo-sector en wordt bestuurd door oud-studenten van het Koning Willem I College. Met de landelijke bijeenkomst voor alumniverenigingen hoopt Putuhena een impuls te geven aan het alumnibeleid binnen het mbo. ‘Het opbouwen van een netwerk is belangrijk voor een volgende stap van ieders carrière; bij een vervolgstudie of het vinden van een baan’. Volgens Putuhena is een alumninetwerk juist voor mbo-studenten van belang. ‘Dit draagt bij aan een grotere kansengelijkheid; niet iedereen is immers een geboren netwerker. Ook komen nog steeds veel mbo-studenten vanwege hun sociale of culturele achtergrond moeilijk aan een stage of baan.’

Leven lang leren

Naast twaalf alumniverenigingen van mbo-scholen uit het hele land, waren ook diverse prominenten aanwezig. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, opende samen met Sander Baljé van het ministerie van Onderwijs de bijeenkomst. Volgens Heerts is alumnibeleid binnen de mbo-sector van groot belang: ‘In het kader van “een leven lang leren” is er een belangrijke rol voor alumniverenigingen weggelegd.’ Ook Baljé onderstreept dit belang: ‘Het ministerie wil meer werk maken van het alumnibeleid in het mbo. Daarin spelen wij een faciliterende en ondersteunde rol .’ Vorig jaar diende het Tweede-Kamerlid Harry van der Molen een motie in over het alumnibeleid in het mbo.

Draagvlak

Geert van Seeters (Fontys) vertelde tijdens de bijeenkomst over de resultaten van zijn onderzoek naar het alumnibeleid binnen het mbo en hbo. ‘Een doordacht alumnibeleid zorgt voor een naadloze aansluiting op de beroepspraktijk, een hogere onderwijskwaliteit, een betere talentontwikkeling en een nog betere reputatie van de instelling. Toch worden door zowel hbo als mbo het budget en het aantal fte niet toereikend geacht.’ Marjolein Muurling, bestuurslid van Fontys Alumni Marketing Eindhoven (FAME), vertelde hoe je een goed alumnibeleid opzet. ‘Het succes van een alumnivereniging staat of valt met draagvlak vanuit de directie. Daarnaast is het belangrijk om vanaf het eerste leerjaar zichtbaar te zijn onder studenten.’

Grenzen verleggen

Na het plenaire gedeelte wisselen de gasten onder het genot van een walking dinner ervaringen en tips uit over thema’s als ledenwerving, social media en de samenwerking met het bedrijfsleven . Putuhena kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘Zoals een Keniaans gezegde luidt: “Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je verder komen, ga dan samen.” Alleen zo kunnen we grenzen verleggen en groeien!’

Klik hier voor meer informatie over de A-Academy

Lees ook: Tweede Kamer wil een mbo-APK voor werkenden