Tweede Kamer wil een mbo-APK voor werkenden

Om te stimuleren dat werkenden zich blijven scholen, wil de Tweede Kamer een mbo-APK ontwikkelen. Wie een mbo-diploma heeft kan op die manier van tijd tot tijd onderzoeken of bijscholing nodig is.

In een vervolgdebat over leven lang ontwikkelen heeft de Tweede Kamer geprobeerd de regering te stimuleren meer werk te maken van leven lang leren. Zo diende Harry van der Molen (zie foto) een motie in over alumnibeleid en een mbo-APK. Volgens Van der Molen zou het goed zijn als mbo-scholen nauw contact houden met hun ex-studenten. In de motie wordt de minister opgeroepen om op korte termijn voorstellen te ontwikkelen voor een alumnibeleid en een APK. De motie kreeg unanieme steun.

Arbeidsmarktscan
Het idee van een APK is vorig jaar ontwikkeld door Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek. Werknemers zouden volgens hem van tijd tot tijd een ‘arbeidsmarktscan’ moeten ondergaan. Bij zo’n scan wordt onderzocht of de werknemer nog voldoende vaardigheden heeft voor de arbeidsmarkt. Het idee van zo’n APK maakte onderdeel uit van een serie voorstellen om leven lang leren te bevorderen. De Tweede Kamer dwingt nu de regering dit idee handen en voeten te geven.

Bedrijfsscholen
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde ook een voorstel om meer ruimte te bieden voor bedrijfsscholen. Een motie van Dennis Wiersma (VVD) kreeg steun van bijna de voltallige Kamer. De regering heeft hiermee de opdracht om de mogelijkheden en belemmeringen rond bedrijfsscholen op een rij te zetten. In het voorjaar van 2019 moet de regering de Tweede Kamer hierover nader informeren.

Lees ook:
Tweede Kamer wil meer tempo bij leven lang leren
‘Iedere werknemer een spaarpot voor leven lang ontwikkelen’