Tweede Kamer wil meer tempo bij leven lang leren

De Tweede Kamer is kritisch over de plannen van het kabinet voor leven lang ontwikkelen. De richting van de voorstellen is goed, maar meer tempo is gewenst.

Het kabinet streeft naar een doorbraak op het terrein van leven lang ontwikkelen. Het ideaal is een individueel scholingsbudget voor alle werkenden en werkzoekenden. Volgens het kabinet staat de eigen regie van mensen centraal, maar kan de overheid veel doen aan ondersteuning. In een brief van de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) zijn de hoofdlijnen van de ambities onlangs toegelicht.

Private opleiders

De Tweede Kamer steunt de plannen van het kabinet, maar is behoorlijk kritisch over de uitvoering. Harm Beertema (PVV) waarschuwt dat dit niet het eerste kabinet is dat een doorbraak wil bereiken rond leven lang leren. Beertema vindt dat het kabinet kansen laat liggen. Hij pleit vooral voor meer aandacht voor de rol van private opleiders. ‘Het bekostigd onderwijs faalt keer op keer. Laat het over aan de markt!’, aldus de voormalige mbo-docent.

Guur klimaat

Zihni Özdil (GroenLinks) legt de vinger op de zere plek: er is geen extra geld gereserveerd voor het realiseren van de ambities. Verder is Özdil kritisch over de nadruk die het kabinet legt op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Hij vreest een ‘guur klimaat’ en een ‘ieder-voor-zich-samenleving’. Frank Futselaar (SP) waarschuwt voor een praatcircuit en vreest dat LLO een afkorting wordt voor ‘leven lang ouwehoeren’.

Turbo

Ook de woordvoerders van de coalitiepartijen pleiten voor meer daadkracht van het kabinet. Zo noemt Dennis Wiersma (VVD) de plannen van het kabinet ‘vaag’. Ook wil hij meer snelheid in de uitvoering: wat hem betreft mag ‘de turbo erop’. Antje Diertens (D66) noemt de kabinetsbrief over leven lang leren een ‘mijlpaal’, maar vindt ook dat de uitvoering sneller mag. Harry van der Molen (CDA) is van mening dat het kabinet een stap heeft gezet, maar heeft nog veel vragen over de leerrekening. Ook vindt hij invoering van die leerrekening in 2020 rijkelijk laat.

Vervolgdebat

In hun reactie zeggen de bewindslieden toe hard aan de slag te gaan met de ambities. Tussentijds zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de vorderingen. Veel Kamerleden zijn echter nog niet tevreden en willen op korte termijn een vervolgdebat.

Lees ook: Leven lang ontwikkelen: eigen regie voorop