Leven lang ontwikkelen: eigen regie voorop

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van leven lang ontwikkelen, maar komt vooralsnog niet veel verder dan intenties. Volgens een brief van de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) staat bij leven lang leren de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop.

In de eerste zinnen van de langverwachte brief van het kabinet wordt direct duidelijk gemaakt dat het kabinet de ambities rond leven lang ontwikkelen alleen kan realiseren in samenwerking met sociale partners en scholen. Waar de hoop bestond dat het kabinet met de sociale partners tot een ‘skills-akkoord’ zou zijn gekomen, is dit kennelijk de afgelopen maanden niet gelukt. De brief, die eigenlijk al voor de zomer had moeten verschijnen, bevat daardoor vooral voornemens en intenties. Van de gehoopte ‘doorbraak’ is nog geen sprake.

Eigen verantwoordelijkheid
In de brief wordt de eigen verantwoordelijkheid van volwassenen benadrukt. ‘Mensen moeten leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en leven’, zo betogen de ministers. Het kabinet wil stimuleren dat mensen de regie over hun loopbaan nemen en wil daar ook de randvoorwaarden voor bieden. Het wordt een kwestie van lange adem: de brief spreekt over een ‘meerjarig actiegericht programma’ en over een ‘langjarige stevige inspanning’. Het versterken van een positieve leercultuur is volgens het kabinet een ‘maatschappelijke opgave van formaat’.

Individuele portal
Het kabinet komt ook met een aantal concrete acties. Zo komt er een website die scholingsmogelijkheden inzichtelijk maakt. Op termijn moet daar ook duidelijk worden welke financiële tegemoetkomingen er mogelijk zijn. Idealiter moet deze voorziening volgens het kabinet zich ontwikkelen tot een individuele portal. Komend najaar start het kabinet een ‘verkenning naar de haalbaarheid van dit digitaal overzicht’.

Fiscale stimulans
Het kabinet is verder van plan om het creëren van een individueel leerbudget fiscaal te stimuleren. Vanwege het gebrek aan middelen, wil het kabinet dit budget gericht inzetten. Men denkt daarbij in het bijzonder aan omscholing naar kansberoepen, bijvoorbeeld in de zorg. Ook van de mbo-scholen wordt wat verwacht: zij moeten meer maatwerk mogelijk maken. Vanaf 2019 wordt jaarlijks een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld aan scholen (publiek en privaat) om eigentijdse innovatieve opleidingsprogramma’s te realiseren. Ook worden mbo-scholen gestimuleerd om korte opleidingen voor zij-instromers te ontwikkelen.

Positief
De eerste reacties op de brief zijn positief. Zo vindt de NRTO, de organisatie van private opleiders, het een goede zaak dat er stappen worden gezet op weg naar een individuele leerrekening. ‘De NRTO en zijn leden willen graag helpen bij het realiseren van een doorbraak bij een leven lang ontwikkelen. De ministers kunnen te allen tijden een beroep op ons doen’, zo stelt directeur Ria van ’t Klooster.

Lees hier de brief over leven lang ontwikkelen

Lees ook:
Zwolse scholen zetten in op leven lang ontwikkelen
Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg