‘Doorbraak’ rond leven lang leren nog ver weg

De gehoopte doorbraak rond leven lang leren blijft voorlopig uit. Het kabinet heeft grote ambities, maar niet veel geld. Alle hoop is nu gericht op een akkoord met sociale partners.

Het praten over ‘leven lang leren’, al enige jaren aan de gang, wordt voorlopig nog even voortgezet. De verantwoordelijke bewindslieden, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Ingrid Van Engelshoven van Onderwijs, konden in een ‘tussenoverleg’ met de Tweede Kamer niet meer bieden dan plannen en voornemens. Zij voeren verkennende gesprekken met sociale partners en hopen voor de zomer de resultaten hiervan in een ‘Hoofdlijnenbrief’ aan de Kamer te kunnen melden.

Beperkt budget
Al direct aan het begin van het debat gaf minister Koolmees aan dat hij sterk afhankelijk is van de samenwerking met sociale partners. Koolmees gaf volmondig toe dat het kabinet maar een beperkt budget heeft om de gewenste doorbraak rond leven lang leren te realiseren. Hij moet het doen met de € 200 miljoen van de huidige scholingsaftrek. Dit budget wil het kabinet als ‘hefboom’ gebruiken om de vurig gewenste individuele leerrekening te realiseren. Maar een leerrekening zonder budget heeft weinig waarde. Met het huidige budget kan iedere werknemer, zo rekende de minister voor, een voucher krijgen van twintig euro. Koolmees: ‘Er moet nog veel gebeuren om de doorbraak tot stand te brengen.’

Digitale omgeving
Met de beschikbare middelen wil het kabinet in ieder geval meer duidelijkheid scheppen over de vele losse mogelijkheden die al bestaan rond leven lang leren. Het kabinet komt binnenkort met een digitale omgeving (website) waarin alle mogelijkheden op een rij worden gezet. De hoop is dat alle beschikbare middelen, publiek en privaat, uiteindelijk gebundeld gaan worden en via individuele leerrekeningen beschikbaar komen voor werknemers.

Offensief
Minister Van Engelshoven verwees in haar bijdrage naar het Bestuursakkoord dat zij onlangs sloot met de MBO Raad. Volgens Van Engelshoven staan de mbo-scholen klaar om hun rol bij leven lang leren te spelen. Een offensief voor leerwerkbanen, zoals door de MBO Raad bepleit, is volgens haar niet nodig. Dit tot onvrede van VVD-woordvoerder Dennis Wiersma, die daarom in een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) een motie wil indienen.

Skills-akkoord
Al met al gaat het praten over leven lang leren voorlopig door. Het is de hoop van het kabinet om de komende maanden met de sociale partners in de SER tot een ‘skills-akkoord’ te komen. Het slotwoord van Koolmees richting de Kamerleden: ‘We gaan hard aan de slag en nemen uw opmerkingen mee in het overleg met sociale partners.’

Lees ook: ‘Iedere werknemer een spaarpot voor leven lang ontwikkelen’