‘Iedere werknemer een spaarpot voor leven lang ontwikkelen’

Geef iedere werknemer de beschikking over een eigen spaarpot voor na- en bijscholing. Op die manier wordt de werknemer in staat gesteld zelf de regie te nemen over de eigen loopbaan. Dat is de kern van het voorstel ‘Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen’.

Het voorstel wordt gedaan door een coalitie van organisaties die zich bezighouden met opleiden en duurzame inzetbaarheid. Het gaat om de brancheorganisaties van particuliere opleidingen (NRTO), uitzendbureaus (ABU), sociale werkplaatsen (Cedris), re-integratiebedrijven en loopbaanadviseurs (OVAL). De organisaties hebben zich bij de ontwikkeling van hun voorstel laten ondersteunen door de Argumentenfabriek. Directeur Frank Kalshoven pleitte vorig jaar al voor een systematiek waarbij werknemers via vouchers zelf opleidingen kunnen inkopen.

Vijf voorstellen
De initiatiefnemers hebben vijf concrete voorstellen. In de eerste plaats zou het normaal moeten worden dat iedere werknemer van tijd tot tijd een ‘arbeidsmarktscan’ ondergaat. Bij zo’n scan wordt in beeld gebracht hoe het staat met de inzetbaarheid van de werknemer. Het gaat daarbij niet alleen om de persoonlijke arbeidsmarktfitheid, maar ook om de match met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Volgens de initiatiefnemers zou het ondergaan van zo’n scan voor een werknemer net zo normaal moeten zijn als de APK voor de automobiel. De scans zouden moeten worden uitgevoerd door een loopbaanwinkel. Deze nieuwe instelling adviseert de werknemer over het op peil houden van de duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door aanvullende scholing.

Ontwikkelrekening
Volgens het plan krijgt iedere werknemer een ‘persoonlijke ontwikkelrekening’. Op die rekening kan fiscaal vriendelijk geld gestort worden, door de werknemer, de werkgever of de overheid. Met het geld op de rekening kunnen werknemers gedurende hun werkzaam leven opleidingen inkopen. Ook zelfstandigen (zzp’ers) krijgen de beschikking over zo’n ontwikkelrekening. Kenmerk van de ontwikkelrekening is dat werknemers worden geacht zelf de regie te nemen over hun persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is vrij om het geld in te zetten voor de opleiding of training die hij of zij nodig acht. Door te eisen dat opleidingsinstellingen gecertificeerd zijn, wordt de kwaliteit gewaarborgd en wordt misbruik tegengegaan.

Laag- en middelbaar opgeleiden
Voor werknemers met een opleiding tot en met mbo-niveau biedt de overheid extra ondersteuning in de vorm van een storting van € 5.000. Deze extra middelen voor laag- en middelbaar opgeleiden is gerechtvaardigd omdat hoger opgeleiden al een lange studie hebben genoten.
Het voorstel van de initiatiefnemers sluit nauw aan bij de recente voorstellen van de SER en de commissie-Sap. Het idee van een ‘individueel spaarpotje’ ten behoeve van na- en bijscholing kan al met al op zeer brede steun rekenen. Nu is het de grote vraag of bij de kabinetsformatie de aangedragen ideeën worden overgenomen.

Lees ook:
Ook commissie-Sap wil individuele leerrekening
SER wil ‘ontwikkelrekening’ voor alle werkenden