SER wil ‘ontwikkelrekening’ voor alle werkenden

Om het leven lang leren te stimuleren moet iedere werknemer individueel fiscaal vriendelijk kunnen sparen voor een vervolgopleiding. Daar pleit de SER voor in een advies over postinitieel leren.

In het advies schetst de Raad nogmaals de urgentie van permanente scholing op de arbeidsmarkt van vandaag. Het verhaal is bekend: om de inzetbaarheid op peil te houden moeten werknemers zich van tijd tot tijd bijscholen. Nieuw in het advies is de oproep om individuele werknemers hierover zelf zoveel mogelijk de regie te laten voeren. Dat zou kunnen door werknemers de mogelijkheid te bieden fiscaal vriendelijk te sparen voor een nascholingstraject. Op de individuele ‘ontwikkelrekening’ kan ook geld gestort worden door de werkgever, de overheid of O&O-fondsen.

Vouchers
Het voorstel voor een leerrekening komt dicht in de buurt van eerdere pleidooien voor vouchers. Zo pleitte Frank Kalshoven (Argumentenfabriek) onlangs nog voor een scholingsvoucher van € 15.000 voor alle jongeren die geen hoger onderwijs hebben genoten. Werknemers zouden gedurende hun loopbaan deze voucher mogen inzetten voor een opleiding naar keuze.

Stimulerende boodschappen
In het SER-rapport ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ wordt ook een pleidooi gehouden voor het ontwikkelen van een leercultuur in Nederland. ‘Het is belangrijk dat op nationaal niveau stimulerende boodschappen worden afgegeven’, schrijft de SER.

Kritiek
Er is al direct kritiek geuit op het advies van de SER. Volgens Peter van Lieshout, voormalig WRR-lid, is het advies slechts een kleine stap vooruit. ‘De Raad loopt met een grote boog om de hete hangijzers heen’, zegt hij in het Financieel Dagblad. Ook SER-kroonlid Barbara Baarsma (Rabobank) zou graag grotere stappen zetten. Hans Hillen van de NRTO is van mening dat met name middelbaar- en lageropgeleiden meer stimulans moeten krijgen om te blijven leren. In een eigen voorstel pleit de NRTO, samen met organisaties als de ABU en Cedris, voor instrumenten als een ‘Periodieke Arbeidsmarkt Scan’ en een loopbaanwinkel.

Lees ook: Leven lang leren komt niet van de grond