‘Leven lang leren komt niet van de grond’

Het aantal werkenden dat tijdens de loopbaan kiest voor bij- of omscholing blijft beperkt. Vooral laagopgeleiden, die het hoogste risico op werkloosheid lopen, komen weinig toe aan leren.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de nieuwste editie van het rapport Aanbod van Arbeid (2016). Volgens het rapport blijft het aandeel werkenden dat gedurende de loopbaan een cursus of opleiding volgt, al jaren hangen op 40%. Veel werknemers komen niet toe aan leren, omdat zij naast hun werk ook steeds meer zorgtaken krijgen. Dit geldt met name voor oudere werknemers, een groep die ook een verhoogde kans op werkloosheid heeft.

Vraagfinanciering
Dat het ‘leven lang leren’ moeizaam van de grond komt, is niet nieuw. Om bijscholen aantrekkelijker te maken vindt in het hbo een pilot met vraagfinanciering plaats. Private aanbieders kunnen hiervan profiteren. Tegelijkertijd krijgen de bekostigde scholen meer ruimte om flexibel onderwijs aan te bieden. De effecten van dit beleid zullen de komende tijd duidelijk moeten worden.

Top 5
Overigens doet Nederland het wat ‘leven lang leren’ betreft in vergelijkend perspectief nog niet zo slecht. Volgens recent onderzoek zou Nederland op dit punt tot de top 5 van Europa behoren.

Lees ook: Steun voor aanpak leven lang leren