Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’

Nederland behoort wat betreft leven lang leren tot de top 5 van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden volgen cursussen en opleidingen voor hun werk of in hun vrije tijd.

Er is vanouds veel kritiek op het beleid rond ‘leven lang leren’, maar internationaal onderzoek wijst uit dat we het in Nederland nog zo slecht niet doen. Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar heeft in 2014 een opleiding of cursus gevolgd. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan gaan om een workshop, een cursus Spaans of kunstgeschiedenis maar ook om een complete opleiding in bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Nederland behoort hiermee wat ‘leven lang leren’ betreft tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger.

Streefcijfer
Binnen de Europese Unie volgde gemiddeld 11 procent van de 25- tot 65-jarigen in 2014 een opleiding of cursus. De Europese Commissie had voor 2010 een streefcijfer vastgesteld van 12,5 procent. Deze doelstelling is dus ook in 2014 nog niet gehaald. Nederland heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2020 20 procent een opleiding of cursus volgt.

Hoogopgeleiden
Hoogopgeleiden doen meer aan nascholing dan laagopgeleiden. Dit heeft deels te maken met hun beroep; medisch specialisten, advocaten en docenten bijvoorbeeld krijgen vaker te maken met veranderingen in het werk waarvoor bijscholing noodzakelijk is. In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd. Naar leeftijd zijn er ook grote verschillen. Eind-twintigers en dertigers nemen vaker deel aan een opleiding of cursus dan ouderen. Binnen deze jongste leeftijdsgroep gaat het deels om langstudeerders die nog met hun studie bezig zijn. Daarnaast zullen jonge mensen zich voor hun nieuwe, eerste baan vaker specifieke kennis en vaardigheden over hun bedrijf en functie eigen moeten maken dan meer ervaren medewerkers.

Leren loont
Werkenden noemen als belangrijke redenen voor het volgen van een aanvullende opleiding: het werk beter kunnen doen en het verbeteren van de loopbaanperspectieven. Mensen die aan langdurige opleidingen hebben deelgenomen maken vaker promotie dan deelnemers aan korte opleidingen. Ook krijgen zij vaker een hoger salaris. Leren lijkt dus te lonen.

Informeel leren
Naast deelnemen aan opleidingen of cursussen kunnen mensen op informele wijze leren. hierbij is er geen sprake van een geplande en geïnstitutionaliseerde activiteit, bijvoorbeeld een boek lezen over het land van vakantiebestemming of een collega die iets uitlegt over het productieproces van het bedrijf. Informeel leren valt niet onder de Europese indicator voor leven lang leren, maar komt in de praktijk veel voor.

Lees hier het volledige CBS-rapport ‘Een leven lang leren in Nederland: een overzicht