Certificaten in het mbo: veel aarzelingen

De introductie van certificaten in het mbo vindt uiterst omzichtig plaats. Een impactanalyse moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor zowel het bekostigd als niet-bekostigd onderwijs.

Het is de bedoeling dat mbo-scholen al vanaf volgend schooljaar certificaten mogen afgeven aan studenten die delen van opleidingen succesvol hebben afgerond. Op verzoek van het ministerie stelt SBB bezig een lijst op van keuzedelen waaraan een certificaat verbonden kan worden. Het gaat om een eerste reeks van keuzedelen waarmee scholen kunnen experimenteren.

Valse concurrentie
In een Kamerdebat toonde de VVD-fractie zich zeer kritisch over de voortgang van de pilots in het hbo die leven lang leren moeten bevorderen. Maar ook in het mbo gaat het volgens Anne-Wil Lucas niet snel genoeg. Ook vreest zij dat de introductie van certificaten tot valse concurrentie richting private aanbieders kan leiden.

Impactanalyse
De MBO Raad is blij dat de minister in een impactanalyse laat onderzoeken wat de gevolgen van certificaten in het mbo kunnen zijn. De vereniging van mbo-scholen waarschuwt dat door certificaten de waarde van mbo-diploma’s minder groot kan worden. Ook ziet de MBO Raad de ‘organiseerbaarheid’ in het mbo in het geding komen. Certificaten zijn volgens de vereniging de moeite waard, maar moeten niet een hoofdtaak worden van het publiek bekostigd onderwijs.