Amsterdam gaat door met extra investeringen in het mbo

De gemeente Amsterdam investeert de komende vier jaar 35 miljoen euro in het mbo. Speciale aandacht is er voor kwetsbare jongeren en onderwijsinnovatie. Ook kunnen docenten zich via een ‘Teambeurs’ extra laten bijscholen.

Met de MBO-Agenda 2019-2023 zet Amsterdam het beleid voort om met eigen middelen het mbo in de gemeente extra te ondersteunen. In de vorige collegeperiode (2014-2018) werkte Amsterdam voor het eerst met een eigen MBO-Agenda. Bij de evaluatie van dit beleid werd al de ambitie uitgesproken om door te gaan met de agenda. De nieuwe plannen zijn nu door de gemeente gepresenteerd.

Kwetsbare jongeren

In de nieuwe MBO-Agenda worden scholen gestimuleerd extra te investeren in jongeren die meer ondersteuning nodig hebben. Deze jongeren, die meestal een opleiding volgen op entreeniveau of niveau 2, krijgen extra begeleiding. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook bij hun zoektocht naar een stageplek en een werkplek. De hoop is dat zoveel mogelijk jongeren een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt verwerven. Voor uitvallers is er een vangnet. Via de agenda wordt ook de samenwerking met werkgevers gestimuleerd. Via publiek-private samenwerking kunnen scholen en werkgevers samen onderwijs verzorgen dat optimaal aansluit bij de beroepspraktijk.

Innovatie

Nieuw in de MBO-Agenda is dat scholen de ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Hiervoor is de ‘Amsterdamse Teambeurs mbo’ ontwikkeld, waarmee 3.000 docenten, instructeurs en begeleiders zich kunnen bijscholen. Het kan bijvoorbeeld gaan over het begeleiden van jongeren met verschillende achtergronden. Maar ook het Practoraat Mediawijsheid ken rekenen op subsidie.

Beter onderwijs

Wethouder Simone Kukenheim, die ook de vorige collegeperiode verantwoordelijk was voor het mbo-beleid, is blij met de nieuwe plannen: ‘Deze agenda hebben we gemaakt omdat mbo’ers ontzettend belangrijk zijn voor Amsterdam. Zij bouwen onze woningen, plaatsen zonnepanelen en zorgen voor onze ouderen, kortom ze zijn de motor van de stad. Met deze agenda stellen we mbo-instellingen in staat om te experimenteren en te innoveren, waardoor zij beter onderwijs kunnen aanbieden aan onze Amsterdamse jongeren.’

Lees ook:
Coalitievorming in gemeenten kans voor mbo
Amsterdam wil door met eigen MBO-agenda

Geplaatst op 4 maart 2019 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…