Amsterdam investeert ruim 2,2 miljoen euro in innovatie mbo

De gemeente Amsterdam verleent ruim 2,2 miljoen euro subsidie aan 32 projecten in het Amsterdamse mbo. Komend schooljaar voeren de Amsterdamse mbo-scholen met de subsidie innovatieve projecten uit om het onderwijs te verbeteren.

De subsidieregeling is opgesteld om uitvoering te geven aan twee ambities van de Amsterdamse MBO-Agenda: toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. In totaal heeft de gemeente 35 subsidieaanvragen gekregen. Volgens wethouder Simone Kukenheim blijft Amsterdam de komende jaren investeren in het mbo: ‘Goedopgeleide mbo’ers zijn van groot belang voor de stad.’

Praktijk

In veel van de 32 goedgekeurde projecten wordt het onderwijs dicht naar de praktijk gebracht. Studenten moeten bijvoorbeeld op de werkvloer lessen volgen en projecten uitvoeren in opdracht van derden. Het ROC van Amsterdam gaat dit doen om meer binding met de opleiding te creëren, waardoor de schooluitval met 20% moet dalen.

Curriculum

Een deel van de aanvragen richt zich op de modernisering van het curriculum, zodat het onderwijs toekomstbestendig wordt en kan inspelen op de tekorten op de arbeidsmarkt. Zo gaat het ROC van Amsterdam vmbo-leerlingen helpen zich beter te oriënteren op bouwopleidingen, waardoor leerlingen een beter beeld krijgen van zowel opleiding als het werkveld. Dit moet resulteren tot meer studenten en minder uitval.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de projecten. Zo zet het Hout- en Meubileringscollege subsidie in om een duurzaamheidsproject voort te zetten. Bij het ROC van Amsterdam krijgt iedere locatie een duurzaamheidsambassadeur. In het project wordt gekeken hoe duurzaamheid verwerkt kan worden in de onderdelen van de opleiding.

Teambeurzen

Wethouder Kukenheim maakt tevens bekend dat de gemeente Amsterdam ruim 1 miljoen euro subsidie uittrekt voor in totaal 37 teambeurzen. Met deze beurzen kunnen docenten, instructeurs en begeleiders werken aan het versterken van hun onderwijskundige vaardigheden. Via de teambeurzen wordt ingezet op thema’s als kennisdeling, samenwerking en meer praktijkgerichte (hybride) leeromgevingen. De ambitie is om de aankomende vier jaar 3.000 onderwijsprofessionals te bereiken.

Lees ook: Amsterdam gaat door met extra investeringen in het mbo