AOb: autonomie mbo-scholen is te groot

De Algemene Onderwijsbond vindt dat mbo-scholen te veel vrijheid hebben bij de besteding van de beschikbare middelen. Volgens de AOb zou minimaal 75% van de bekostiging besteed moeten worden aan personeel.

Dat schrijft de vakbond in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor onderwijs. Het standpunt baseert de AOb op de uitkomsten van een enquête onder mbo-docenten. In deze enquête geeft bijna de helft van de ongeveer 1.000 respondenten aan dat er sprake is van een docententekort. Scholen kiezen er bij ziekte van personeel bijvoorbeeld vaak voor taken te herverdelen onder de beschikbare docenten, in plaats van nieuwe krachten aan te trekken. Hierdoor ervaren veel docenten een stevige werkdruk.

Minder tevreden

Er is een logisch verband tussen een docententekort en de tevredenheid over het werk. Teams waarin sprake is van een docententekort zijn volgens de enquête minder tevreden. Opvallend is dat met name in grote teams (met meer dan 40 personen) docenten minder tevreden zijn over de werkverdeling. Docenten die werken in een team tussen de 11 en 20 personen zijn het meest tevreden over de omvang. Die tevredenheid neemt af naarmate het team groter wordt. Zo geeft een meerderheid van mbo-medewerkers die werkt in een team van meer dan 30 personen aan dat dit te groot is. Werknemers die in een team van 41 tot 50 personen werken zijn het minst tevreden.

Scholing

Door de werkdruk schiet scholing er bij mbo-medewerkers regelmatig in. Vorig schooljaar heeft bijna een kwart van de docenten geen scholing gevolgd waarvoor met het team moest worden overlegd. Vervanging of een gebrek aan tijd zijn vaak de boosdoeners. Zo schrijft een mbo-medewerker: ‘Zou graag meer scholing doen met het team, maar door werkdruk wordt de scholing die je zelf moet regelen als team naar de achtergrond geschoven en daardoor komt het regelmatig te vervallen. Er zijn bijna altijd acute zaken die voorrang krijgen.’

Personeelskosten

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de AOb zich zorgen te maken over de cijfers. Volgens de Aob heeft het docententekort ook in het mbo negatieve volgen. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het volgens de AOb van essentieel belang dat docenten en ondersteuners zich kunnen blijven ontwikkelen en scholing kunnen volgen. Daarom pleit de vakbond voor een individueel scholingsbudget voor docenten. Ook wil de AOb dat scholen meer geld besteden aan docenten. Volgens de vakbond zou minimaal 75% van de lumpsum besteed moeten worden aan personeel. Op dit moment is dat volgens de benchmarkt van de MBO Raad ruim 71%.

Lees hier de brief van de AOb en de uitkomsten van de enquête

Lees ook: Meer geld mbo-scholen naar docenten