AOb wil meer carrièreperspectief voor mbo-docent

Docenten in het mbo moeten een reëel perspectief krijgen op een doorgroei naar hogere loonschalen. De LC-functie moet de ‘spilfunctie’ worden, waar de meeste docenten in zitten. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de inzet van de AOb bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het mbo.

De huidige cao voor het mbo liep af op 15 mei. De cao is opgezegd door de bonden. Deze maand starten de onderhandelingen over een nieuwe cao. Zoals de laatste tijd gebruikelijk, maakt de AOb vooraf de inzet bij de onderhandelingen kenbaar. Onderdeel van deze inzet is een loonsverhoging van 5 procent.  AOb-onderhandelaar Tamar van Gelder is hierover wel realistisch:  ‘Daarvoor moet er wel wat in Den Haag gebeuren, want die 5 procent zit niet in het budget op dit moment.’

Carrière

Naast de wens van een generieke loonsverhoging streeft de AOb ook naar meer carrièreperspectief voor docenten. Eerdere afspraken over doorstroom naar hogere loonschalen zijn volgens de vakbond niet nagekomen. Van Gelder wil hier nu waterdichte afspraken over maken: ‘Belangrijk is dat de LC-functie een spilfunctie wordt waar de meeste docenten in komen te zitten. Ook moet doorgroeien in de klas mogelijk zijn. Nu krijg je een hogere functie als je gaat coördineren, managen of projecten gaat leiden en dus uit de klas verdwijnt. Wij willen dat doorgroeien in de klas mogelijk wordt. Dat moet echt in de nieuwe cao geregeld worden, maar we staan daar heel anders in dan de werkgevers. Wij willen dit landelijk vastleggen, zij willen het aan de instellingen overlaten.’

Werkdruk

Een ander belangrijk thema is werkdruk. Het gaat dan onder andere over de werkdrukplannen die alle scholen moeten maken. In die plannen moet wat de AOb betreft worden vastgelegd dat werknemers het recht hebben om in hun vrije tijd ‘onbereikbaar’ te zijn.

Vergoedingen

Als scholen fuseren moeten werknemers een passende reiskostenvergoeding krijgen. Zoals bekend hebben flink wat mbo-scholen fusieplannen. Ook voor thuiswerken moet er een vergoeding komen, van 3 euro per dag. Door corona is het thuiswerken ook in het mbo veel gebruikelijker geworden. Een laatste punt hangt ook samen met de pandemie: in de cao zou moeten worden vastgelegd dat docenten niet tegelijkertijd fysiek en digitaal moeten lesgeven. Er moet bovendien voldoende tijd zijn om te switchen tussen de lesvormen.

CNV

Ook het CNV, het kleine zusje van de AOb, heeft inmiddels de inzet voor de cao-onderhandelingen bekendgemaakt. Deze inzet vertoont sterke overeenkomsten met die van de AOb. Zo wil ook het CNV dat de LC-schaal de ‘spilfunctie’ in het mbo krijgt. Andere speerpunten voor het CNV zijn de aanpak van de werkdruk, het investeren in personeel en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Lees hier meer over de AOb-inzet en de CNV-inzet bij de cao-onderhandelingen

Lees ook: Nieuwe, kortdurende cao voor het mbo