Associate degree-opleiding heeft stevige positie verworven

De associate degree-opleiding heeft een stevige positie verworven binnen het hoger onderwijs. De samenwerking met het mbo kan vaak nog beter.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de ontwikkeling van de associate degree-opleiding in de periode 2018-2022. De monitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau SEO, geeft een beeld van de groei van de ad-opleidingen. In 2018 kreeg de opleiding een zelfstandige status binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Sindsdien zijn er drie diploma’s binnen het hoger onderwijs: de master, de bachelor en de associate degree.

Groei

Sinds de voorzichtige start van de ad-opleiding in 2006 stijgt het aantal opleidingen en studenten gestaag. Er zijn inmiddels meer dan 300 ad-opleidingen. In het huidige studiejaar zijn er meer dan 20.000 ad-studenten. De populariteit van de opleiding heeft vooral te maken met de korte duur. In twee jaar kunnen studenten hun diploma halen. Aantrekkelijk is ook dat studenten met hun ad-diploma kunnen doorstromen naar het hbo.

Afkomst

De ad-opleiding speelt een belangrijke rol bij het ‘leven lang ontwikkelen’. Ongeveer veertig procent van de ad-studenten werkte voorafgaand aan de opleiding. Deze studenten kiezen er in grote meerderheid voor om na het behalen van het ad-diploma niet verder te studeren. Van de eerstejaars ad-studenten is ongeveer een kwart afkomstig van het mbo en een kwart afkomstig van een hbo bachelor-opleiding. Deze studenten gaan vaak na het ad-diploma verder met een bachelor-opleiding.

Samenwerking

Volgens de monitor kan de samenwerking tussen de ad-opleidingen en het mbo vaak beter. Bij de ontwikkeling van de opleiding is altijd wel sprake van samenwerking met een mbo-school. Die samenwerking houdt echter niet altijd stand. Dit is met name bij deeltijdopleidingen het geval. Samenwerking heeft vaak betrekking op voorlichting en werving. Het zou volgens de monitor goed zijn als ad-opleidingen en mbo-opleidingen intensiever zouden samenwerken.

Geland

Minister Dijkgraaf is blij met de uitkomsten van de monitor. Hij beschouwt de beginfase van de ad-opleiding inmiddels als afgerond. De nieuwe opleiding is ‘echt geland in het Nederlandse onderwijs’, aldus Dijkgraaf. Hij hoopt dat in de toekomst het aantal ad-opleidingen verder groeit, waarbij er bijzondere aandacht mag zijn voor tekortsectoren. Dijkgraaf hoopt dat de bekendheid van de ad-opleiding verder toeneemt, bij studenten, ouders en werkgevers.

Lees hier de reactie van minister Dijkgraaf op het rapport

Lees ook: MBO Raad en Vereniging Hogescholen willen verdere groei associate degree