MBO Raad en Vereniging Hogescholen willen verdere groei Associate degree

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen streven naar een verdere groei van het aantal Associate degree-opleidingen. In een nieuw convenant spreken zij af samen te streven naar een landelijk dekkend aanbod.

Het aantal studenten dat een Associate degree-opleiding volgt is de afgelopen vijf jaar gestegen van 9.000 (2017) naar meer dan 20.000. Op dit moment bieden de hbo-instellingen ruim honderd van deze opleidingen aan. De opleidingen zijn vooral populair in de sectoren Techniek en Economie.

Samen sterker

MBO Raad en de Vereniging Hogescholen zijn nog niet tevreden met deze groei. In een convenant spreken beide sectorraden af de samenwerking te willen intensiveren. Zij ambiëren een landelijk dekkend aanbod van Associate degree-opleidingen. Dat moet gebeuren door nauwe samenwerking tussen mbo- en hbo-scholen. Zij roepen scholen op elkaar op te zoeken. Zij verwijzen daarbij naar goede voorbeelden, zoals het Grenslandcollege in de Achterhoek.

Bekendheid

In het convenant ‘Samen sterker’ spreken beide sectorraden ook af gezamenlijk te werken aan een grotere bekendheid van de opleidingen. Studenten en werkgevers zijn vaak nog onbekend met de meerwaarde van de Associate degree-opleiding. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, hebben de opleidingen een belangrijke emancipatoire functie: ‘Met de Associate degree dragen we bij aan meer gelijke kansen. Het is een brug tussen mbo en hbo die verbindt en de verschillen kleiner maakt. Dat kan echt een verschil maken in de groei die een werknemer tijdens de loopbaan wil doormaken.’

Convenant

Het is niet de eerste keer dat MBO Raad en Vereniging Hogescholen afspraken maken over samenwerking bij Associate degree. In 2018 sloten de beide sectorraden een vergelijkbaar convenant af.

Bekijk het convenant Samen sterker

Lees ook: Afspraken over samenwerking hbo-mbo bij Associate degree