‘RAC’ biedt zelfstandige associate degree opleiding aan

Vooruitlopend op de wettelijke invoering van de zelfstandige associate degree-opleiding richt Avans Hogeschool in Den Bosch een Regionaal Associate degree College op. Het ‘RAC’ moet de schakel tussen het mbo en het hbo worden.

Volgens het wetsvoorstel invoering associate degree mogen hogescholen de associate degree straks als aparte, zelfstandige opleiding aanbieden. Tot op heden is de associate degree niet meer dan een programma binnen een hbo-opleiding. De nieuwe associate degree wordt een zelfstandige opleiding tussen het mbo-niveau 4 en de hbo-bachelor. De opleiding is ideaal voor mbo-afgestudeerden voor wie een volledige hbo-opleiding nog te hoog gegrepen is. De hogescholen verwelkomen de nieuwe opleiding. Zij zien met lede ogen aan dat jaarlijks veel mbo’ers afhaken in het hbo. De associate degree kan voor veel mbo-studenten een nuttige schakel tussen het mbo en het hbo vormen. Wie een associate degree heeft behaald, kan vervolgens doorstromen naar een hbo-bachelor. Maar de associate degree is ook een volwaardige nieuwe opleiding binnen het hoger onderwijs.

Eigen profiel
Nu de associate degree een zelfstandige positie gaat innemen in het onderwijsbestel, kunnen hogescholen de opleidingen ook een geheel eigen profiel geven. Bijvoorbeeld door een eigen pedagogisch concept of eigen huisvesting. Avans hogeschool loopt hiermee, samen met enkele andere hbo-scholen verenigd in AD7, voorop. In september 2017 start Avans aan het Stationsplein in Den Bosch een RAC, een Regionaal Associate Degree College. Avans hoopt in september te kunnen beginnen met 200 studenten. Er worden op dit moment zeven verschillende associate degree-opleidingen aangeboden. Het is de bedoeling om volgend jaar in Roosendaal een tweede RAC te beginnen.

Samenwerking
Een associate degree mag volgens het wetsvoorstel alleen aangeboden worden door onderwijsinstellingen die ook hbo-opleidingen aanbieden. Wel kunnen hbo-instellingen samenwerken met mbo-scholen. Bijvoorbeeld door samen het curriculum in te richten, door docenten te delen of door gezamenlijke contacten met werkgevers. Avans werkt bij de nieuwe opleidingen nauw samen met diverse Brabantse mbo-scholen.

Lees ook: Associate degree wordt volwaardige opleiding