Aventus bouwt opleidingen vliegtuigonderhoud af

Op advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo bouwt Aventus de technische opleidingen vliegtuigonderhoud, die de school sinds enkele jaren in samenwerking met VTOC Fokker aanbiedt, gefaseerd af.

Het advies was aangevraagd door het zogenaamde samenwerkingsverband MBO-Luchtvaarttechniek. In dit samenwerkingsverband werken diverse mbo-scholen, waaronder het Deltion College, het ROC Tilburg en het ROC van Amsterdam, samen aan opleidingen voor luchtvaarttechniek. Deze scholen hebben de pas ingestelde Commissie macrodoelmatigheid mbo om advies gevraagd, omdat zij van mening zijn dat er met de komst van de opleiding luchtvaarttechniek van Aventus geen sprake meer is van een doelmatig opleidingenaanbod.

Convenant
In een uitgebreid en zorgvuldig advies concludeert de commissie dat het aanbieden van extra opleidingen vliegtuigonderhoud inderdaad niet doelmatig is. Belangrijk argument daarbij is – zo blijkt uit het advies – dat vijf mbo-scholen en de luchtvaartsector in 2013 in een convenant afspraken hebben gemaakt over de opleidingen vliegtuigonderhoud. Deze afspraken worden ondersteund door de minister, mede door een hogere bekostiging (prijsfactor) van de opleidingen. Volgens de commissie houdt Aventus voor zijn opleidingen in Aalsmeer geen rekening met dit convenant. Het argument van Aventus dat in de stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) behoefte is aan technici mede in verband met het vliegveld Teuge vormt volgens de commissie onvoldoende onderbouwing voor de opleidingen in Aalsmeer.

Niet blij
De commissie adviseert Aventus dan ook om de opleidingen die de school in samenwerking met VTOC Fokker in Aalsmeer aanbiedt gefaseerd te beëindigen. Dat betekent dat er vanaf het komend schooljaar (2016/2017) geen nieuwe studenten meer zullen worden ingeschreven. De huidige studenten kunnen hun studie afronden. Aventus is niet blij met het advies, maar volgt het wel op.

Het gaat hier om het eerste advies van de onlangs ingestelde commissie macrodoelmatigheid mbo. het gehele advies kan worden opgevraagd via info@cmmbo.nl.