‘Begin voorzichtig met mbo-certificaten’

Een beperkte invoering van deelcertificaten zal de deelname aan mbo-onderwijs vergroten, zonder dat het aantal afgeronde diploma’s afneemt. Het is daarom verstandig om voorzichtig te beginnen met deelcertificaten.

Dat advies geeft onderzoeksbureau ResearchNed op basis van een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van deelcertificaten in het mbo. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen certificaten afgeven aan volwassenen die delen van een mbo-opleiding afronden. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor private opleiders. De bekostigde mbo-scholen blijven zich uitsluitend richten op volledige mbo-diploma’s.

Keuzedelen
In lijn met het advies van ResearchNed is gekozen voor een voorzichtige start met deelcertificaten. SBB heeft onlangs een eerste set van 38 keuzedelen geselecteerd die voor zo’n certificaat in aanmerking komen. ‘Ondernemerschap’ en ‘Leidinggeven’ zijn voorbeelden van dergelijke keuzedelen. In het voorjaar van 2017 zal SBB een tweede reeks van keuzedelen voor certificering voorstellen.

Uitvallers
De invoering van deelcertificaten kan positieve en negatieve gevolgen hebben. De verwachting is dat veel werkenden belangstelling zullen hebben voor een korte opleiding die tot een erkend certificaat leidt. Tegelijkertijd bestaat de vrees dat studenten afzien van het afronden van hun opleiding, als zij zonder diploma maar met enkele certificaten een opleiding verlaten: ‘Als er op termijn voor gekozen wordt om aan uitvallers op substantiële schaal certificaten mee te geven, is het onvermijdelijk dat ook geaccepteerd moet worden dat dit in individuele gevallen leidt tot voortijdige uitval uit een diplomatraject.’ ResearchNed pleit daarom voor een start met een beperkt aantal certificaten die evidente waarde hebben voor de arbeidsmarkt. De gevolgen van de invoering van certificaten moeten goed gevolgd worden, zo adviseert ResearchNed.

Lees ook: Vanaf 2016 certificaten in het mbo