Bestuur ROC West-Brabant krijgt stevige kritiek

Het bestuur van roc West-Brabant is niet in control en heeft geen zicht op de kwaliteit van de opleidingen, zo stelt een kritisch rapport van de inspectie. Opmerkelijk is dat de inspectie wel positief is over de ontwikkelingen binnen de colleges en de onderwijsteams.

Het kritische rapport van de inspectie richt zich expliciet op het bestuur van de school. De inspectie verwijt het bestuur met name dat het strategisch beleid onvoldoende ontwikkeld is. Er worden veel activiteiten ondernomen, maar er is geen samenhang en geen prioriteitstelling. Ernstig is dat het bestuur geen zicht heeft op de kwaliteit van de opleidingen, het bestuur is volgens de inspectie niet ‘in control’. Daar komt nog bij dat de bestuurlijke cultuur niet op orde is: er zijn grote verschillen tussen de leden van het college van bestuur.

Complimenten
Opmerkelijk is dat de colleges en de teams binnen het roc wel complimenten krijgen. Er wordt gesproken over ‘positieve ontwikkelingen op het niveau van de colleges’. Ook komt er in de teams steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport stelt dan ook wel vertrouwen te hebben in de doorontwikkeling van het onderwijs onder leiding van de collegedirecteuren.

Beter
De kritiek van de inspectie is terecht volgens de school, maar in een reactie wordt wel enige nuancering aangebracht. ‘De situatie op school is inmiddels stukken beter’. Het kritische rapport van de Inspectie, kwam voor de school niet uit de lucht vallen. Er waren al langer zorgen. Begin 2017 liet de inspectie al weten dat er verbetering nodig was. Bij vervolgonderzoeken kwam weliswaar naar voren dat ROC West-Brabant verbeteringen had doorgevoerd, maar dit gaf in de ogen van de inspectie onvoldoende aanleiding om te stoppen met extra controles. Ook vorige week bleef het oordeel negatief, hetgeen koren op de molen was van de media: het falen van West-Brabant werd breed uitgemeten in kranten en op nieuwssites.

‘Geen recente informatie’

ROC West-Brabant zocht zelf ook de media op en liet bij monde van interim-voorzitter Rob Neutelings ondermeer aan BN De Stem weten dat het oordeel van de inspectie dat de veranderingen te traag gaan genuanceerd moet worden. ‘De inspectie kwam in maart langs, het conceptrapport was bekend in april’, vertelt hij. ‘Sindsdien hebben wij samen met de teams tien prioriteiten vastgesteld. Een aantal daarvan is al gerealiseerd.’ Woordvoerster Jacqueline Buijsrogge brengt eveneens een nuancering aan. Zij stelt dat de Inspectie altijd terugkijkt wat betreft de rapportages. ‘Inmiddels is de situatie op de school stukken beter’, aldus Buijsrogge.

Licenties
De opleiding Chauffeur Goederenvervoer moest na het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs de licentie voor het afnemen van examens intrekken. Inmiddels mag het ROC voor deze opleiding weer zelfstandig examineren. Er zijn nog twintig leerlingen die dit jaar geen examen kunnen doen op het ROC. Zij kunnen hun opleiding afronden in Dordrecht. Overige studenten Chauffeur Goederenvervoer kunnen gewoon weer afstuderen bij ROC West-Brabant.

Eind november: alles op orde
Ook de opleidingen Voedingsoperator en Zelfstandig Werkend Broodbakker kregen een onvoldoende van de inspectie. Eerstgenoemde heeft inmiddels alweer een voldoende behaald, zo stelt het ROC gerust. Voor Zelfstandig Werkend Broodbakker is de examinering in lijn gebracht met examens op het Cingel College in Breda die wel voldoende scoorden. Bij het eerstvolgende bezoek van de inspectie verwacht ROC West-Brabant dat ook deze opleiding weer aan alle eisen voldoet. Eind november moet alles weer op orde zijn.

Lees ook: Inspectie kritisch over ROC West-Brabant

Geplaatst op 29 augustus 2017 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…