Betere informatie voor studenten met ondersteuningsvraag

Voor mbo-studenten die vanwege een functiebeperking of handicap behoefte hebben aan extra ondersteuning is een speciale website ontwikkeld. Op mbotoegankelijk.nl is alle informatie over dit onderwerp te vinden.

De website is bedoeld voor alle studenten die op welke wijze dan ook een extra ondersteuningsvraag hebben. Dit kan te maken hebben met een fysieke of psychische handicap, maar ook met mantelzorg of jong ouderschap. Op de website vinden mbo-studenten onder ander informatie over voorzieningen die er bij de diverse ondersteuningsvragen beschikbaar zijn. Studenten kunnen per school bekijken welke mogelijkheden er zijn. Via een test kan de student uitzoeken welke opties er zijn. De uitslag van deze test kan de student gebruiken op zijn school. Ook is er informatie te vinden over onderwerpen als financiële compensatie bij studievertraging door een beperking of over extra tijd bij een tentamen.

Oproep

De website is opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De website is met een subsidie van het ministerie van Onderwijs ontwikkeld door het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO). Bij het maken van de site is nauw samengewerkt met de jongerenorganisaties JOB en Jongerenpanel ZeP. Jurgen van der Hel, voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB): ‘In de JOB Monitor van 2018 benadrukten wij al dat scholen meer aandacht moeten besteden aan de goede informatie over welke extra begeleiding mogelijk is voor studenten. Mooi om te zien dat er gehoor is gegeven aan deze oproep en mbo-studenten met een ondersteuningsvraag het informatiepunt hebben gekregen dat zij verdienen.’ Ook Femke van Zoggel, voorzitter van Jongerenpanel ZeP, is blij met het informatiepunt: ‘We hopen dat studenten hiermee uiteindelijk beter de voorzieningen weten te vinden waar zij recht op hebben!’

Corona

Volgens Elke van Doorn, adviseur bij ECIO, is de website extra belangrijk vanwege de coronacrisis: ’Juist nu is het belangrijk dat er een digitaal informatiepunt beschikbaar is voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de komst van de coronacrisis komen studenten misschien minder snel in contact met een docent of begeleider hierover. Op de website kunnen mbo-studenten met een ondersteuningsvraag of beperking terecht met al hun vragen.’

De website is primair bedoeld voor studenten. Scholen die vragen hebben over dit onderwerp kunnen ook terecht bij het Kennispunt MBO Passend Onderwijs van de MBO Raad.

Lees ook: Verbetering passend onderwijs in mbo noodzakelijk