Nieuwe beurs voor excellente IT-studenten

Excellente mbo-studenten die een IT-opleiding volgen krijgen de kans om zich met een nieuwe beurs te ontwikkelen tot IT-professional. Het beurzenprogramma werd gisteren gelanceerd tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact.

Het nieuwe beurzenprogramma, in goed Nederlands ‘dutch digital delta Talent Grants’ genaamd, geeft excellente studenten die een IT-opleiding volgen de kans zich verder te ontwikkelen. De beurzen kunnen op maat worden ingezet, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een vervolgopleiding, het bezoeken van een congres, het uitwerken van een afstudeeronderzoek of het ontwikkelen van een commerciële toepassing. De kwalificatie ‘excellentie’ kan zich uiten in uitzonderlijke onderwijsprestaties van de kandidaat, maar ook door motivatie en ontwikkeling van een student.

Dreigend tekort
Achtergrond van het beurzenprogramma is het dreigende tekort aan IT-professionals. Door technologische ontwikkelingen veroudert de kennis van ICT’ers steeds sneller, waardoor de vraag naar up-to-date gekwalificeerde ICT’ers toeneemt en het tekort verder oploopt. Dat blijkt ook uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Digitaal vakmanschap’ dat onlangs is verschenen. Daarnaast laten cijfers van het CBS zien dat nu al 25% van de ICT-vacatures in de financiële sector moeilijk vervulbaar zijn en in de ICT-sector is dat zelfs 50%.

Actieplan
De Human Capital Agenda ICT wil hier verandering in aanbrengen. Dit is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen. De agenda wordt ontwikkeld en uitgevoerd door stakeholders uit het bedrijfsleven, de onderwijssector, overheid, sociale partners en brancheorganisaties. De doelstelling is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van een ‘Leven Lang Leren’. Instrumenten zijn gastlessen door IT-professionals (Geef IT Door!), uitbreiding van centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en nu ook het beurzenprogramma ‘Dutch digital delta Talent Grants’. Coördinator Louis Spaninks: ‘Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen levert beide partijen veel op en zijn cruciaal om op de arbeidsmarkt een daadwerkelijke ICT-versnelling te realiseren.’

Iedere school kan kandidaten voordragen voor de dutch digital delta Talent Grants. Klik voor meer informatie hier.