Dreigende bezuiniging op onderwijs van tafel

De dreigende bezuiniging op onderwijs, in verband met de financiering van het Nationaal Programma Onderwijs, gaat niet door. Dat besluit nam de Tweede Kamer op de laatste dag van het parlementaire jaar.

Via het Nationaal Programma Onderwijs stelt de overheid zo’n 8,5 miljard euro beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen de schade van de coronacrisis zoveel mogelijk repareren. Onlangs bleek dat een klein deel van dit enorme bedrag gefinancierd moet worden door de scholen zelf. Met name het hoger onderwijs zou hierdoor flink wat miljoenen mislopen. Voor het mbo gaat het om een relatief klein bedrag van in totaal 13 miljoen euro. Deze kosten zouden moeten worden opgebracht in de periode 2023-2025.

Technische aangelegenheid

Ongeveer een maand geleden trokken de sectororganisaties, waaronder de MBO Raad, aan de bel. In een gezamenlijke brief riepen de onderwijsvertegenwoordigers op deze dreigende bezuiniging te schrappen. De coronakosten zouden, net als in andere sectoren, volledig betaald moeten worden uit de algemene middelen. Minister Van Engelshoven probeerde de gemoederen te sussen, door te stellen dat het alleen om een financieel-technische aangelegenheid ging.

Schatkist

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota bleek al snel dat niemand gelukkig is met de dreigende bezuiniging. Minister Hoekstra van Financiën gaf aan dat het beter is om alle kosten van het Nationaal Programma Onderwijs uit de algemene middelen te financieren. De Tweede Kamer stemde uiteindelijk met een ruimte meerderheid voor een amendement, ingediend door de D66-fractie, om de bezuiniging van tafel te halen. Met het amendement is vastgelegd dat niet het ministerie van Onderwijs maar de schatkist verantwoordelijk is voor de kosten. Alleen VVD en CDA stemden tegen het amendement.

Lerarenbeurs

De Tweede Kamer maakte op de laatste vergaderdag ook extra geld vrij voor de lerarenbeurs. Ook dit jaar is een groot deel van de aanvragen voor zo’n beurs niet toegekend, vanwege ontoereikend budget. Op initiatief van Henk Nijboer (PvdA) wordt nog dit jaar 17 miljoen euro extra vrijgemaakt voor lerarenbeurzen. Hij financiert dit door gelden die vrijkomen in verband met het niet doorgaan van de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK-regeling).

Lees ook: Scholen boos: Nationaal Programma Onderwijs leidt tot kleine bezuiniging