Bezuiniging op praktijkleren gaat door

Het voorstel om in 2018 € 7 miljoen te bezuinigen op de subsidie voor praktijkleren is door de Tweede Kamer met 76 tegen 74 stemmen aangenomen.

De bezuiniging was door het Kabinet voorgesteld in de Voorjaarsnota, een soort tussenstand van de lopende begroting. Het ministerie van Onderwijs moet in 2018 nog een bezuiniging realiseren vanwege een tekort door verkeerde ramingen. De noodzakelijke bezuiniging wordt onder andere gerealiseerd door een korting van € 7 miljoen op het budget voor de subsidie Praktijkleren. Werkgevers die een leerbaan (bbl) aanbieden kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Verzet
Geïnspireerd door een stevig verzet vanuit werkgevers en beroepsonderwijs diende een aantal oppositiepartijen vlak voor het reces een voorstel in om de bezuiniging te schrappen. Minister Hoekstra (Financiën) wees het voorstel echter af. Hij benadrukte dat de bezuiniging van € 7 miljoen eenmalig is. Het voorstel van het SP-Kamerlid Mahir Alkaya om de bezuiniging te schrappen werd met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen: 76 tegen 74 stemmen.

Inmiddels wordt ook gevreesd voor een nog een grotere bezuiniging op het praktijkleren, zie dit bericht van SBB.

Lees ook: Vrees voor verdere bezuiniging op praktijkleren

Geplaatst op 9 juli 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Alles over World Skills Kazan

 

Special internationalisering