Vrees voor verdere bezuiniging op praktijkleren

Werkgevers maken zich ernstig zorgen over een dreigende bezuiniging op het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Zonder subsidie is een leerbanenoffensief onmogelijk.

Werkgevers die een leerbaan aanbieden, kunnen hiervoor een subsidie krijgen van ongeveer € 2.700 per jaar. Die subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding die de student/werknemer op de werkvloer krijgt. Tot ergernis van werkgevers is het ministerie van Onderwijs al enige tijd aan het beknibbelen op deze subsidie.

Halvering
Enkele jaren geleden werd het totale subsidiebedrag gehalveerd van 400 miljoen naar 200 miljoen euro per jaar. Recent is dat bedrag verder verlaagd naar ongeveer € 192 miljoen. Omdat het beschikbare bedrag gemaximeerd is, daalt de subsidie per leerplek als er meer leerbanen zijn. Afgelopen jaar was dit voor het eerst het geval. Werkgevers kregen daarom per leerplek een iets lager bedrag (€ 2.600). Als er nog meer leerbanen komen – een vurige wens van het ministerie – zal het bedrag per leerplek nog verder dalen.

Kortzichtig
In een persbericht trekken werkgevers en werknemers nu aan de bel. Volgens de sociale partners zijn er op het ministerie plannen om de gehele subsidieregeling af te schaffen. Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie, noemt dat kortzichtig: ‘Het is echt penny wise, pound foolish als dit doorgaat. Niets of niemand wordt hier beter van.’ Han Busker, voorzitter van de FNV, sluit zich hierbij aan: ‘Deze bezuiniging staat haaks op de ambitieuze agenda om werkenden te stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen. Juist de bbl, waarin werken en leren kan worden gecombineerd, biedt hiertoe prachtige mogelijkheden. Maar in plaats van hierin verder te gaan investeren, kiest dit kabinet voor bezuinigingen.’

Leerbanenoffensief
MBO Raad-voorzitter Ton Heerts begrijpt de vrees van werkgevers en werknemers: ‘We delen de zorgen van MKB-Nederland en FNV. Het voornemen van het kabinet staat haaks op het leerbanenoffensief waar de Tweede Kamer op aanstuurt. De subsidieregeling kan voor veel mensen net het verschil maken tussen aan het werk of aan de kant staan. Ik hoop dat het kabinet deze bezuiniging terugdraait en niet alleen de beschikbare middelen handhaaft maar zelfs uitbreidt.’

Lees het persbericht van MKB Nederland en VNO-NCW

Lees ook: SBB wil snel duidelijkheid over subsidie praktijkleren